HASTANEMİZDE DERi ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALINDA PROF. DR. ZERRİN ÖĞRETMEN HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Prof. Dr. Zerrin ÖĞRETMEN, İzmir doğumludur. İlkokulu İzmir Kemal Reis İlkokulu, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi orta bölümü ve İzmir Kız Lisesinden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ni bitirdikten sonra 1 yıl Manisa SSK Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında 1981- 1985 yılları arasında ihtisas yapmıştır.Bergama Devlet Hastanesi’ nde  mecburi hizmet döneminde iken baş asistan sınavını kazanarak Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi' ne baş asistan olarak atanmıştır. 1989 yılında şef muavinliği sınavını kazanarak aynı klinikte göreve devam etmiştir. 2007 yılında Doçent olmuştur. 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Ünivesitesi Hastanesinde göreve başlamıştır. 2013 yılında profesör ünvanı almıştır.01.11.2018 yılında Hastanemizdeki görevine ara verdikten sonra  10.04.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde yeniden göreve başlamıştır.

Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış makaleleri, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde pek çok sözlü ve yazılı tebliği, dergi editörlüğü ve Dermatoalerji Kitabı bölüm yazarlığı mevcuttur.