HASTANE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Hastanemiz Danışma Kurulu 19 Ağustos 2020 tarihinde toplandı. Toplantı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat başkanlığında gerçekleştirildi. Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Okhan AKDUR, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil İbrahim TAŞ, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Semih PETEKKAYA, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Semra ÖZDEMİR, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÜNVER, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi Hasan Ali KİRAZ, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi Şükrü TAŞ, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Damla TORUN, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Sercan CATE, Kardiyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hasan BOZKURT toplantıda hazır bulundular. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Okhan AKDUR kurul üyelerine SGK Global Bütçe, hastane mali durumu (gelir- gider), DMO ilaç ve malzeme temin süreci ile personel temin süreci hakkında bilgi sundu.

Toplantı kurul üyelerinin söz almasının ardından dilek ve temenniler ile son buldu.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)