ÇOMÜ HASTANESİNDE, YEDİ KALP DAMARINA BAŞARIYLA KORONER BY-PASS AMELİYATI YAPILDI

ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında koroner arter hastalığı tanısı konulan 49 yaşındaki Murat KARA isimli hastanın yedi kalp damarına başarıyla Koroner By-Pass ameliyatı yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Sedat ÖZCAN ve Dr. Öğr. Üyesi Sonay OĞUZ’ dan oluşan ekip yapılan ameliyatın başarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Doç. Dr. Sedat ÖZCAN, hastanın göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu, yapılan koroner anjiyografide yaygın koroner arter hastalığı tespit edildiğini söyledi. Kalbin üç ana koroner damar tarafından beslendiğini ifade eden Dr. ÖZCAN şöyle konuştu "Koroner By-Pass ameliyatında ciddi darlığı olan ve çapı uygun olan tüm ana ve yan dallara by-pass yapılmaktadır. Hastalığın yaygınlığına göre by-pass sayısı 1 ile 5 arasında değişmektedir. Hastamızda iyi gelişmiş ancak hastalıklı çok sayıda kollateral damar mevcuttu. Bu nedenle çok az rastlanacak şekilde 7 damarına by-pass yapmamız gerekti. Hastamızın bacağından aldığımız toplar damarları ve göğüs duvarından aldığımız atar damarı özel bir anastomoz tekniği ile by-pass için kullandık. Ameliyat sonrası herhangi bir sorunla karşılaşmadığımız hastamızı  ameliyattan sonraki 6. gününde sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” dedi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)