ÇOMÜ HASTANESİNDE GENEL DURUM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde konferans salonunda 12.04.2022 tarihinde saat 14:00’de dahili ve cerrahi tıp bilimlerine bağlı Anabilim Dalı başkanlarının hazır bulunduğu , Rektör yardımcısı Prof.Dr. Okhan AKDUR ve Genel Sekreter Ayhan MONUS, Çomü Tıp Fakültesi dekanı Prof.Dr. Muammer KARAAYVAZ, Dekan Yardımcıları Prof.Dr. Özlem YAYINTAŞ ve Prof.Dr. Erkan Melih ŞAHİN ile hastane yönetiminin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Çomü Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hasan Ali KİRAZ Hastanemizin mali tablosu hakkında sunum gerçekleştirmiştir. Ayrıca sunumda poliklinik sayılarının arttırılması , acil serviste konsültasyonlara yanıt sürelerinin iyileştirilmesi ve faturalandırma süreçlerinde kaçakların önüne geçilmesi konularınada değinilmiştir. Tıp fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer KARAAYVAZ nitelikli sağlık hizmetinin arttırılmasına katkı sunacak görüşlerini bildirmişlerdir. Hastanemiz Anabilim dallarına bağlı poliklinik ve servislerin birbirleriyle koordinasyon içinde çalışmalarına yönelik bilgi alışverişinde bulunulmuştur.  

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)