Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nca ‘MS (Multiple Skleroz)’ Dal Polikliniğimiz 19 Ekim 2022 tarihi itibariyle yeniden hizmete girmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nca MS (Multiple Skleroz)’ dal polikliniğimiz 19 Ekim 2022 tarihi itibariyle yeniden hizmete girmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Selma AKSOY ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAM’ın görev yapacağı Polikliniğimizde her hafta Çarşamba günleri Multiple Skleroz (MS) hastalarının tanı, tedavi ve takipleri yapılacaktır.

MS (MULTİPLE SKLEROZ) HASTALIĞI DAL POLİKLİNİĞİ

MS hastalığı (Multipl Skleroz) nedir?

Multipl skleroz (MS) beyin ve omurilikte etkisini gösteren, ataklar ile seyreden bir nörolojik hastalıktır. MS hastalığında;bağışıklık sistemi hücreleri, sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere saldırmaktadır. Bunun sonucunda sinir hücreleri, etrafındaki sinir kılıflarının (miyelin) hasar görmesi ileişlevlerini doğru şekilde yerine getirememektedir.

MS atağı nedir?

MS hastalığı sıklıkla tekrarlayan ataklarla seyreder. Ataklar, en az bir gün süren, genellikle de üç ay içinde tam veya tama yakın düzelen yürüme, konuşma, görme gibi eylemlerde bozulmalar şeklinde nörolojik bulgulardan oluşur. Ataklı olmayan MS tipleri de bulunmaktadır.

MS hastalığının belirtileri nelerdir?

 • Vücudun farklı bölgelerinde özellikle gövdede, yüzde, kollar ya da bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma ve/veya güçsüzlük
 • Baş dönmesi, dengesizlik
 • Görmede bulanıklık, göz sinirinde iltihap (optik nörit), çift görme
 • Dilde peltekleşme gibi konuşma bozuklukları
 • İdrar yaparken zorlanma veya idrar tutamama şeklinde mesane problemleri
 • Yorgunluk
 • Düşünme, bellek veya konsantrasyon bozuklukları

MS hastalığı nasıl teşhis edilir?

 • Nörolojik muayene
 • Elektrofizyolojik testler (Sinir iletimini ölçen testler)
 • Beyin ve/veya omurilik MR görüntüleme
 • Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi

MS hastalığı için tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

MS’in tedavisi; atak tedavisi, atakları önleme tedavisi ve belirtilere yönelik tedavi olarak üç temel aşamadan oluşur. Ataklar; ilaçlar, fizik tedavi ve diğer yöntemlerle önlenebilmekte, sayısı ve şiddeti azaltılabilmektedir.MS atakları önleme tedavisinde çok sayıda ilaç seçeneği bulunmaktadır. Hastanın atakları ve hastalığın şiddetine göre hangi ilaca başlanacağına karar verilmektedir. Ataklar erken dönemde kontrol altına alındığında, bu atakların yaratacağı hasar da engellenebilmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)