Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Emel Karapınar'a Teşekkürler.