Renkli Kodlar Birimi

Renkli Kodların Tarihsel Gelişimi

•Renkli kod uygulamaları dünyada ilk olarak 1992 yılında Avustralya’da uygulanmaya başlanmıştır.

•Kanada ve ABD’de de yapılan standart geliştirme çalışmaları ile bugüne kadar ulaşan renkli kod uygulamalarında uluslararası ortak bir kod uygulamasına geçilememiştir.

•Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Dairesi Başkanlığı'nın renkli kod uygulama çalışmaları 2008 yılında başlamış olup;

•2008 yılında Mavi Kod

•2009 yılında Pembe Kod

•2011 yılında Beyaz Kod

uygulamaları ulusal olarak tüm sağlık kurumları için standartlaştırılmıştır.

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

(6 Nisan 2011 Çarşamba, Sayı:27897)

Hasta ve çalışan güvenliği ortak uygulamaları

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları

ç) Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;

1) Mavi kod uygulamasının yapılması,

2) Pembe kod uygulamasının yapılması,

3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,

RENKLİ KOD ÇAĞRISI NASIL VERİLİR?

Hastanemizde Renkli Kod çağrıları dahili telefonlar ve servis odalarındaki çağrı panel sistemleri üzerinden verilebilmektedir.

Telefon ile Renkli Kod Çağrısı

•Verilmesi istenen renkli kod tuşlanır.

•Otamatik sekreter ilgili kodun ne olduğunu ve başlatma ve sonlandırma tuşlarını söyler.

•Başlatmak için «5»e basılır ve kod başlatılır

•Kod verildikten sonra aynı renkli kod tekrar tuşlanıp «6» ile kapatılır.

 

BEYAZ KOD  (1111)

  • Sağlık çalışanın başına gelebilecek;
  • Fiziksel Saldırı
  • Sözel Saldırı
  •  Tehdit
  • Hırsızlık
  • Cinsel taciz
  • gibi durumlarda uygulanan kod sistemidir.
  • •Olay yerine başta güvenlik görevlileri ve idari birimler ulaşarak güvenliği sağlar. Gerekli durumlarda hastane polisi eşlik eder.                                                                                                                                       

 MAVİ KOD  (2222)

Acil müdahale gerektiren;

•Solunumsal veya kardiyak arrest (solunum veya kalbin durması)

•Senkop (bayılma)

•Epileptik nöbet

vb. kişiden yanıt alınamayan

durumlarda uygulanır.

•Hastanemizde mesai içi ve dışı kesintisiz hizmet veren ve bir hekim liderliğinde çalışan müdahale ekibi olay yerine gelerek müdahalede bulunur.

Mavi Kod Olay Bildirim Formu

•Olay yerine gelen sorumlu hekim ve anestezi teknikeri tarafından doldurulur.

•Form anestezi teknikeri tarafından Renkli Kodlar Birimi’ne en geç 24 saat içerisinde teslim edilir.

•Formun eksiksiz doldurulması kalite göstergeleri açısından önemlidir. Bu açıdan formda zorunlu olan alanlar «*» ile belirtilmiştir.

•Form Renkli Kodlar Birimi’nde arşivlenir.

PEMBE KOD   (3333)

•Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek olan kaçırma, kaybolma ve benzeri durumlarda uygulanan kod sistemidir.

•Pembe kod verilmesinin ardından güvenlik görevlileri tüm giriş ve çıkışları kapatır ve gerekli inceleme içeride başlatılır.

•Hastane polisinden destek alınır.

Pembe Kod - Önemli Bilgiler

MEVZUAT

1.Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

ÖZET

•Mevzuat bize aile problemleri yaşayan veya anne-baba ayrı olan bebek ve çocukların servislerde daha göz önündeki odalara yatırılması gerektiğini söyler.

•Hastanemizde B Blok bebek ve çocuk kaçırılma olaylarına yönelik daha fazla risk altındadır.

KIRMIZI KOD (4444)

•Yangın veya duman gözlenmesi durumunda başvurulması gereken kod sistemidir.

•Olay yerine gelen acil durum ekipleri alanları doğrultusunda müdahalede bulunurlar.

Ekip gelene kadar temel yangın söndürme müdahalesi yangını gören personel tarafından gerçekleştirilmelidir