22-F Alımları ve Diğer Doğrudan Teminler
Başlık
876 1 adet endovasküler aortik stent greft uygulama malzeme seti malzeme alımı
877 2 kalem silikon foley sonda 2 yollu malzeme alımı
878 2 kalem ameliyathane malzeme alımı
879 150 adet 2/0 serbest ipek 13x60 malzeme alımı
880 VAKUTEST İĞNE UCU YEŞİL ALIMI
881 CD ZARFI ALIMI
882 100 adet göğüs drenaj seti 2000 ameliyathane malzeme alımı
883 Kabil TOSUN isimli hastaya kullanılmak üzere 5 kalem anjio malzeme alımı
884 100 adet ıoban drep ameliyathane malzeme alımı
885 4 adet mc- intrakardiyak ablasyon için yönlendirilebilir elektrot kateteri malzeme alımı
886 20 adet sternum teli no:5 ameliyathane malzeme alımı
887 200 adet diagnostik kateter malzeme alımı
888 16 kalem malzeme alımı
889 20 adet silikon foley sonda 2 yollu 16 fr ameliyathane malzeme alımı
890 8 adet sıngle vortek 7 fr malzeme alımı
891 4 adet enjeksiyon materyali pediatrik 1c malzeme alımı
892 20 adet double j kateter ameliyathane malzeme alımı
893 2 adet ses kayıt cihazı alımı
894 21 adet eeg disk elektrodu malzeme alımı
895 3 adet perkütan renal cerrahi graspıng forceps ameliyathane malzeme alımı
896 2 kalem çocuk hastalıkları servisi malzeme almı
897 2 kalem ameliyathane malzeme alımı
898 150 adet steril eldiven pudrasız latex içermeyen no:7,5 malzeme alımı
899 5 adet encore 26 şşişirme balonlu uromax ultra kıt malzeme alımı
900 5 adet rotıculator 55 mm-4.8mm tek kullanımlık eklemli zımba aleti malzeme alımı
Toplam 1188 Kayıt