Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANEMİZİN 8. KURULUŞ YILINI KUTLADIK
16.11.2016