Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  Prof.Dr.Ali Metin OTKUN
   Doç.Dr.Alper ŞENER
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ansefalit vb.)
 • Solunum sistemi enfeksiyonları (Pnömoni, akut Bronşit, vb.)
 • Kardiyovasküler sistem enfeksiyonları (enfektif endokardit, tromboflebit vb.)
 • Genito - üriner sistem enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (selülit, fasit, nekrotizan fasit, lenfanjit, vb.)
 • Akut gastroentrit
 • Viral hepatitler
 • Akut viral hepatitler
 • Kronik viral hepatitler
 • Zoonotik hastalıklar (Brusellus, tularemi, kırım Kongo kanamalı ateşi vb.)
 • AIDS