ÇOMÜ Bünyesinde Çalışan Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hizmet içi eğitimler kapsamında Üniversite ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdi.

ÇOMÜ Genel Sekreteri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Sami Yılmaz ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı ve İş Güvenliği Uzmanı Alper Tükel tarafından verilen eğitime, Üniversite ve Hastane bünyesinde istihdam edilen yaklaşık 520 personele, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” semineri verildi.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı İbrahim Demir yaptığı açıklamada “Hastanemiz bünyesinde değişik birimlerde görev yapan bütün personelimize belirlenen program dâhilinde eğitim verilecektir. Bu eğitim sayesinde hem daha fazla bilinçleneceğiz hem de var olan bilgilerimizi tazeleyeceğiz." dedi.

Toplamda 16 saatlik olan eğitimin İlk 8 saatlik eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı Alper Tükel tarafından ÇOMÜ Troya konferans salonunda, ikinci 8 saatlik eğitimi ise Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda verildi. Seminerde, katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, Bireysel kişisel koruyucu donanım ve iş yerindeki tehlikeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Program Sonrası verilen eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan İş Güvenliği Uzmanı Alper Tükel “ Düzenlediğimiz programın genel amacı, yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır. Hastaneler çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bunun için bu eğitimler yılda en az bir defa olmak üzere planlanmaktadır. Bizde bu planlama çerçevesinde eğitimlerimize devam ediyoruz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hükümlerden oluşmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Kanunun işverenlere ve işçilere haklar vermekle birlikte sorumluluklarda yüklemektedir. Amacımız bunların doğru bir şekilde bilinmesi iş ilişkilerinde karşılaşılan birçok sorunun çözümünü kolaylaştırmaktır. Çalışanların ve işverenlerin Kanun kapsamında yer alan düzenlemelerin farkında olarak hareket etmesi çalışma hayatının daha sağlıklı devam etmesine katkı sağlayacaktır.

Bireysel iş hukuku eğitiminin amacı ise işçiler ve işverenler için çalışma hayatıyla ilgili hangi şartlarda hangi sürelerin önemli olduğu, işverene ve işçiye karşı sorumluluklar, hakların kullanılma süreleri, ücret, izin ve diğer konular hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Bireysel Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD ) Seçim ve Kullanım Eğitimi Programı kapsamında ise sorumlu oldukları işyerlerinde kullanılacak olan KKD ( Kişisel Koruyucu Donanım ) lerin doğru koruma sınıfında seçimi, temin edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ve kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yasal yükümlülükler ile ilgili bilgileri katılımcılara anlatarak gerekli bilgilendirmeyi yaptık.” dedi

16 saatlik Eğitim programının ardından uygulanan sınavda başarılı olan katılımcılara ise sertifikaları verilecek.