Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

MS (Multiple Skleroz) Hasta Okulu

22 Eylül 2017 de Saat: 13.30-17.00 arasında Akol Otel’de 1Multiple Skleroz Hasta Okulu”nun yapılacağını MS hastaları, yakınları ve MS hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler toplantıya katılabilirler.