Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Ek-1 Listeleri 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2172-ek-1a-ayakta-tedhekdis-hek-mua-kat-payalin-krn-has.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2173-ek-1b-hast-sun-hizm-ve-ilave-ucr-gost-belge-yururl.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2174-ek-1c-istisnai-saglik-hizmetleri-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2175-ek-1d-acil-halin-sona-ermesine-iliskin-bilg-formu-.doc

Mülga https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2176-mulga-ek-1b-hast-sun-hizm-ve-ilave-ucr-gost-belgey.docx

Ek-2 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2177-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesi-yur110320.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2178-ek-2a-1-saglik-kurum-ve-kurulus-ayak-ted-sinif-lis.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2179-ek-2a-2-ayaktan-bas-ilave-ol-fat-is-listesi-yur110.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2180-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi-yur11032020.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2181-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi-yur11032020.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2182-ek-2c-1-ilave-oran-uygulanacak-islemler-listesi-yu.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2183-ek-2c-dis-tedavileri-puan-listesi-yur11032020.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2184-ek-2c-1-dis-tedavileri-puan-listesine-iliskin-acik.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2185-ek-2c-3-taniya-dayali-ortodontik-tedavi-kontrol-fo.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2186-ek-2d-1-pozit-emitom-pet-gor-klinik-uyg-yur-100420.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2188-ek-2d-2-fizik-tedve-reh-tani-list-yur-01102014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2189-ek-2d-3-hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulama-liste.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2190-ek-2d-4-intnoromonislayrfatis-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2191-ek-2e-1-yurt-disina-tedaviye-gonderileceklere-ilis.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2192-ek-2e-2-yurt-disi-tetkike-iliskin-saglik-kurulu-ra.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2193-ek-2e-3-yurt-disi-tedavi-tetkik-icin-hasta-izleme-.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2194-ek-2f-hasta-sevk-formu.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2196-ek-2g-ilave-ucret-uygulanmayacak-islemler-listesi-.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2197-ek-2y-yasa-disi-ve-kotuye-kull-mad-dog-analiz-form.docx

MÜLGA Ek-2 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2198-mulga-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesi-yur.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2199-mulga-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesiyuru.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2200-mulga-ek-2a-1-saglik-kurum-ayak-ted-sinif-list-yur.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2201-mulga-ek-2a-2-ayaktan-bas-ilave-ol-fat-is-lis.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2202-mulga-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi-yur-050.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2203-mulga-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2204-mulga-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi-yur-0.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2205-mulga-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2206-mulga-ek-2c-1-ilave-oran-uygulanacak-islemler-list.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2207-mulga-ek-2c-dis-tedavileri-puan-listesi.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2208-mulga-ek-2c-2-dis-tedavileri-sevk-formu-yururluk-2.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2209-mulga-ek-2c-3-taniya-dayali-ortodontik-tedavi-kont.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2210-mulga-ek-2d-1-poz-emi-tomo-pet-gorun-klinik-uygyur.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2211-mulga-ek-2d-2-yur-01102014fizik-tedve-reh-tani-lis.xls

 

Ek-3 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2212-ek-3a-birden-faz-brs-kultib-malzmek-yur-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2213-ek-3b-kurumca-bedeli-karsilanmayan-tibbi-malzemele.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2214-ek-3b-1-islem-puanina-dahil-basit-sihhi-sarf-malze.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2215-ek-3b-2-kurumca-bedeli-karsilanmayan-diger-tibbi-m.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2216-ek-3c-ayakta-tedavilerde-kullanilan-tibbi-malzemel.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2217-ek-3c-1-tibbi-uygunluk-aranacak-tibbi-malzemeler-y.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2218-ek-3c-2-ekst-alt-ve-ust-prot-ortyur01012015.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2219-ek-3c-3-diger-protez-ortezler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2220-ek-3c-2-ekst-alt-ve-ust-prot-ortyur01012015.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2221-ek-3c-3-diger-protez-ortezler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2222-ek-3c-4-tibbi-sarf-malzemeler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2223-ek-3c-5-ozel-hal-kars-tibbi-malzm-yur-01012015.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2224-ek-3d-gormeye-yardimci-tibbi-malzemeler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2225-ek-3e-1-omurga-cerrahisi-yururluk-18032014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2226-ek-3e-2-beyin-cerrh-kranial-cerr-yur-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2227-ek-3f-1-ortve-travm-bra-artroplasti-yur-01072015.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2228-ek-3f-2-ort-ve-trav-brans-art-yur-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2229-ek-3f-3-ort-ve-trav-brans-tumor-rez-yur14102014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2230-ek-3f-4-ort-ve-trav-brs-trav-ve-rek-ek-yururluk-01.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2231-ek-3g-goz-sagligi-ve-hastaliklari-yururluk-0110201.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2232-ek-3h-kardiyoloji-yur-011014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2233-ek-3i-kalp-damar-cerrahisi-yururluk-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2234-ek-3j-kbb-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2235-ek-3k-kadin-hastaliklari-ve-dogum-yururluk-0108201.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2236-ek-3l-uroloji-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2237-ek-3m-rad-brans-ve-endogir-islyururluk-01-10-2014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2238-ek-3n-1-allogreft-urun-grubu-yururluk-01082014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2239-ek-3n-2-xenogreft-urun-grubu-yururluk-14102014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2240-ek-3n-3-sentetik-greft-urun-grubu-ek-yururluk-0108.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2241-ek-3o-hematoloji-onkoloji-bransi-ek-yururluk-01082.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2242-ek-3p-nefroloji-bransi-ek-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2243-ek-3r-gastroenteroloji-bransi-ek-yururluk-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2244-ek-3s-gogus-hastve-gogus-cerr-brans-ek-yur-01.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2245-ek-3t-anes-rean-ve-agri-ted-brans-yur-01102014.xlsx

 

MÜLGA Ek-3 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2246-mulga-ek-3a-birden-fazla-bransta-kullanilan-tibbi-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2247-mulga-ek-3c-1-yur-01012015tibbi-uygunluk-aranacak-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2248-mulga-ek-3c-2yur-01012015-yeni-ekst-alt-ve-ust-pro.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2249-mulga-ek-3c-2yur-01102014-ekst-alt-ve-ust-ekstgovd.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2250-mulga-ek-3c-5yur-01012015-yeni-ozel-hal-kars-tibbi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2251-mulga-ek-3c-5yur-01102014ozel-hallerde-kars-tibbi-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2252-mulga-ek-3e-1-omurga-cerrahisi-yururluk-18032014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2253-mulga-ek-3e-2-yur-01102014yeni-beycerrkracerryur01.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2254-mulga-ek-3e-2-bey-cerr-kran-cerr-yur01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2255-mulga-ek-3f-1-yur-01072015-ortve-travm-bra-artropl.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2256-mulga-ek-3f-1-ort-ve-travbraart-yur01082014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2257-mulga-ek-3f-2-yur-011014ortve-travbraartek-yur0108.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2258-mulga-ek-3f-3-yur141014orttrav-bratum-rez-yur01101.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2259-mulga-ek-3f-4yur-011014ort-tra-bratra-rek-yur-0110.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2260-mulga-ek-3g-yur-01102014yeni-goz-sagve-hastyur-010.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2261-mulga-ek-3f-4yur-011014yeni-orttravbratra-ek-yur-0.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2262-mulga-ek-3g-goz-sagligi-ve-hastaliklari-yururluk-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2263-mulga-ek-3h-kardiyoloji-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2264-mulga-ek-3h-yeniyur-01102014-kardiyoloji-yururluk-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2266-mulga-ek-3i-kalp-damar-cerrahisi-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2267-mulga-ek-3i-yur-01102014yeni-kalp-damar-cerr-yur-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2268-mulga-ek-3j-kbb-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2269-mulga-ek-3k-kadin-hastaliklari-ve-dogum-yururluk-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2271-mulga-ek-3l-uroloji-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2272-mulga-ek-3m-radyoloji-ve-endovask-gir-isl-yururluk.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2273-mulga-ek-3m-yur011014-yeni-radbraendgir-islyur-010.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2274-mulga-ek-3n-1-allogreft-urun-grubu-yururluk-010820.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2275-mulga-ek-3n-2yur141014-xenogreft-urun-grubu-yur-01.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2276-mulga-ek-3n-2yur-01102014xenogreft-urun-grek-yur-0.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2277-mulga-ek-3r-yur-01102014gastro-braek-yur-01082014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2278-mulga-ek-3s-yur-01102014gogus-h-gog-cerrbraekyur-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2279-mulga-ek-3tyur011014anes-rea-agri-tedbraek-yur-010.xlsx

 

 

Ek-4 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2281-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2282-ek-4-b-hast-oz-dogmethast-kistik-fib-ve-inek-sutu-.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2283-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2284-ek-4-c-teshis-kisaltmalari-listesi.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2286-ek-4-d-hasta-katilim-payindan-muaf-ilaclar-listesi.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2287-ek-4-e-sistemik-antimikrobik-ve-diger-ilaclarin-re.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2288-ek-4-f-ayakta-ted-sagrap-uzm-hek-rap-sag-kur-rap-i.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2289-ek-4-g-sadece-yatarak-tedavilerde-kullanimi-halind.doc

MÜLGA Ek-4 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2290-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi-yur-2.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2291-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesiyur040.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2292-mulga-ek-4-b-hasozdogmethas-kis-fibrve-inek-sutu-a.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2293-mulga-ek-4-b-hasozdogmethaskisfibve-in-sut-aljdiyu.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2294-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi-yur-0102.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2295-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi-yur-2812.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2296-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesiyur040920.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler

09.05.2020 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)