Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Ek-1 Listeleri 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2387-ek-1a-ayakta-tedhekdis-hek-mua-kat-payalin-krn-has.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2388-ek-1b-hast-sun-hizm-ve-ilave-ucr-gost-belge-yururl.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2389-ek-1c-istisnai-saglik-hizmetleri-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2390-ek-1d-acil-halin-sona-ermesine-iliskin-bilg-formu-.doc

Mülga 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2391-mulga-ek-1b-hast-sun-hizm-ve-ilave-ucr-gost-belgey.docx

Ek-2 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2392-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesi-yur-01062.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2393-ek-2a-1-saglik-kurum-ve-kurulus-ayak-ted-sinif-lis.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2394-ek-2a-2-ayaktan-bas-ilave-ol-fat-is-listesi-yur-01.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2395-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi-yur-01062021.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2396-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi-yur-0106202.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2397-ek-2c-1-ilave-oran-uygulanacak-islemler-listesi-yu.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2398-ek-2c-dis-tedavileri-puan-listesi-yur-01062021.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2399-ek-2c-1-dis-tedavileri-puan-listesine-iliskin-acik.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2400-ek-2c-2-dis-tedavileri-kontrol-formu-yur-25072014.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2401-ek-2c-3-taniya-dayali-ortodontik-tedavi-kontrol-fo.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2402-ek-2d-1-pozit-emitom-pet-gor-klinik-uyg-yur-100420.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2403-ek-2d-2-fizik-tedve-reh-tani-list-yur-01102014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2404-ek-2d-3-hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulama-liste.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2405-ek-2d-4-intnoromonislayrfatis-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2406-ek-2e-1-yurt-disina-tedaviye-gonderileceklere-ilis.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2407-ek-2e-3-yurt-disi-tedavi-tetkik-icin-hasta-izleme-.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2408-ek-2f-hasta-sevk-formu.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2409-ek-2g-ilave-ucret-uygulanmayacak-islemler-listesi-.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2410-ek-2y-yasa-disi-ve-kotuye-kull-mad-dog-analiz-form.docx

MÜLGA Ek-2 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2411-mulga-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesi-yur.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2412-mulga-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesi-yur.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2413-mulga-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesiyuru.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2414-mulga-ek-2a-1-saglik-kurum-ayak-ted-sinif-list-yur.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2415-mulga-ek-2a-2-ayaktan-bas-ilave-ol-fat-is-lis.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2416-mulga-ek-2a-2-ayaktan-bas-ilave-ol-fat-is-listesi-.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2417-mulga-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi-yur-050.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2418-mulga-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi-yur1103.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2419-mulga-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2420-mulga-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi-yur-0.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2421-mulga-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi-yur11.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2422-mulga-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2423-mulga-ek-2c-dis-tedavileri-puan-listesi-yur1103202.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2424-mulga-ek-2c-dis-tedavileri-puan-listesi.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2425-mulga-ek-2c-3-taniya-dayali-ortodontik-tedavi-kont.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2426-mulga-ek-2d-1-poz-emi-tomo-pet-gorun-klinik-uygyur.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2427-mulga-ek-2d-2-yur-01102014fizik-tedve-reh-tani-lis.xls

 

Ek-3 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2428-ek-3a-birden-fazla-bransta-kullanilan-tibbi-malzem.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2429-ek-3b-kurumca-bedeli-karsilanmayan-tibbi-malzemele.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2430-ek-3b-1-islem-puanina-dahil-basit-sihhi-sarf-malze.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2431-ek-3b-2-kurumca-bedeli-karsilanmayan-diger-tibbi-m.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2432-ek-3c-ayakta-tedavilerde-kullanilan-tibbi-malzemel.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2433-ek-3c-1-tibbi-uygunluk-aranacak-tibbi-malzemeler-y.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2434-ek-3c-2-eksternal-alt-ve-ust-ekstremite-govde-prot.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2435-ek-3c-3-diger-protez-ortezler-listesi-yur-01062021.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2436-ek-3c-4-tibbi-sarf-malzemeler-listesi-yur-01062021.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2437-ek-3c-5-ozel-hallerde-karsilanan-tibbi-malzemeler-.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2438-ek-3d-gormeye-yardimci-tibbi-malzemeler-listesi-yu.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2439-ek-3e-1-omurga-cerrahisi-alan-grubuna-ait-tibbi-ma.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2440-ek-3e-2-beyin-cerrahisi-bransi-kranial-cerrahisi-a.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2441-ek-3f-1-ort-ve-trav-bransi-artroplasti-alan-grubun.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2442-ek-3f-2-ort-ve-trav-bransi-artroskopi-ve-eklem-cer.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2443-ek-3f-3-ort-ve-trav-bransi-tumor-rezeksiyon-alan-g.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2444-ek-3f-4-ort-ve-trav-bransi-travma-ve-rekonstruksiy.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2445-ek-3g-goz-sagligi-ve-hastaliklari-bransina-ait-tib.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2446-ek-3h-kardiyoloji-bransina-ait-tibbi-malzemeler-li.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2447-ek-3i-kalp-damar-cerrahisi-bransina-ait-tibbi-malz.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2448-ek-3j-kulak-burun-bogaz-bransina-ait-tibbi-malzeme.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2449-ek-3k-kadin-hastaliklari-ve-dogum-bransina-ait-tib.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2450-ek-3l-uroloji-bransina-ait-tibbi-malzemeler-listes.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2451-ek-3m-radyoloji-bransi-ve-endovas-nonvas-girisimse.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2452-ek-3n-1-allogreft-urun-grubu-listesi-yur-01062021.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2453-ek-3n-2-xenogreft-urun-grubu-listesi-yur-01062021.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2454-ek-3n-3-sentetik-greft-urun-grubu-listesi-yur-0106.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2455-ek-3p-nefroloji-bransina-ait-tibbi-malzemeler-list.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2456-ek-3r-gastroenteroloji-bransina-ait-tibbi-malzemel.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2457-ek-3s-gogus-hastaliklari-ve-gogus-cerrahisi-bransl.xlsx

 

 

MÜLGA Ek-3 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2459-mulga-ek-3a-birden-faz-brs-kultib-malzmek-yur-0110.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2460-mulga-ek-3a-birden-fazla-bransta-kullanilan-tibbi-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2461-mulga-ek-3c-1-yur-01012015tibbi-uygunluk-aranacak-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2462-mulga-ek-3c-2-ekst-alt-ve-ust-prot-ortyur01012015.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2463-mulga-ek-3c-2yur-01012015-yeni-ekst-alt-ve-ust-pro.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2464-mulga-ek-3c-2yur-01102014-ekst-alt-ve-ust-ekstgovd.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2465-mulga-ek-3c-3-diger-protez-ortezler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2466-mulga-ek-3c-4-tibbi-sarf-malzemeler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2467-mulga-ek-3c-5-ozel-hal-kars-tibbi-malzm-yur-010120.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2469-mulga-ek-3c-5yur-01012015-yeni-ozel-hal-kars-tibbi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2470-mulga-ek-3c-5yur-01102014ozel-hallerde-kars-tibbi-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2472-mulga-ek-3d-gormeye-yardimci-tibbi-malzemeler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2473-mulga-ek-3e-1-omurga-cerrahisi-yururluk-18032014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2474-mulga-ek-3e-1-omurga-cerrahisi-yururluk-18032014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2475-mulga-ek-3e-2-bey-cerr-kran-cerr-yur01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2477-mulga-ek-3f-1-yur-01072015-ortve-travm-bra-artropl.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2478-mulga-ek-3f-1-ort-ve-travbraart-yur01082014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2479-mulga-ek-3f-1-ortve-travm-bra-artroplasti-yur-0107.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2480-mulga-ek-3f-2-yur-011014ortve-travbraartek-yur0108.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2481-mulga-ek-3f-2-ort-ve-trav-brans-art-yur-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2482-mulga-ek-3f-3-ort-ve-trav-brans-tumor-rez-yur14102.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2483-mulga-ek-3g-yur-01102014yeni-goz-sagve-hastyur-010.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2484-mulga-ek-3g-goz-sagligi-ve-hastaliklari-yururluk-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2486-mulga-ek-3g-goz-sagligi-ve-hastaliklari-yururluk-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2487-mulga-ek-3h-kardiyoloji-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2488-mulga-ek-3h-kardiyoloji-yur-011014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2489-mulga-ek-3h-yeniyur-01102014-kardiyoloji-yururluk-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2490-mulga-ek-3i-kalp-damar-cerrahisi-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2491-mulga-ek-3i-kalp-damar-cerrahisi-yururluk-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2493-mulga-ek-3j-kbb-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2458-ek-3t-anesteziyoloji-reanimasyon-ve-agri-tedavisi-.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2494-mulga-ek-3tyur011014anes-rea-agri-tedbraek-yur-010.xlsx

 

Ek 4 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2495-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2496-ek-4-b-hast-oz-dogustan-met-hast-kistik-fib-ve-ine.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2497-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2498-ek-4-c-teshis-kisaltmalari-listesi.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2499-ek-4-d-hasta-katilim-payindan-muaf-ilaclar-listesi.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2500-ek-4-e-sistemik-antimikrobik-ve-diger-ilaclarin-re.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2501-ek-4-f-ayakta-ted-sagrap-uzm-hek-rap-sag-kur-rap-i.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2502-ek-4-g-sadece-yatarak-tedavilerde-kullanimi-halind.doc

 

MÜLGA Ek-4 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2503-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi-yur-0.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2504-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi-yur-0.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2505-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi-yur-1.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2506-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi-yur-2.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2507-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi-yur-3.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2508-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2509-mulga-ek-4-b-hasozdogmethaskisfibve-insut-alrdiyur.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2510-mulga-ek-4-b-hasozdogmethaskisfibve-insut-aljdiyur.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2511-mulga-ek-4-b-hasozdogmethaskisfibve-insut-aljdiyur.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2512-mulga-ek-4-b-hasozdogmethaskisfibve-insut-aljdiyur.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2513-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi-yur-0102.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2514-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi-yur-0409.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2515-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi-yur-2812.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2516-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi.xlsx

 

 

 

 

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)