Kamu Satış Tarifesi 26.07.2023
https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-102009/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi-yururluge-konulmustur.html

  Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

Güncellenme Tarihi 31 Ocak 2024

    

359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

2024 yılı için 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlükten kaldırılarak 25.01.2024 tarih ve E-23642684-407.03-234054962 sayılı Makam Oluru ile güncel tarife yürürlüğe konulmuştur.

Güncel Tarife 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Makam Oluru

Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul Ve Esasları

EK-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

EK-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

EK-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler

EK-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

EK-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu

EK-6- TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi

EK-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi

Ek-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesi