Kamu Satış Tarifesi 07.03.2022

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 21.01.2021 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi eki olarak yürürlüğe konulmuştur.
                 Bu kapsamda 21.01.2021 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nin yürürlükten kaldırılarak 01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur. 
Tarife eki Ek-2 “Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” ve Ek-2A “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 07.03.2022 tarihinde, EK-6 “TÜRKÖK Yurt Dışı Fiyat Tarifesi’, Ek-7 “Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi” ve EK-8 “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi” yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir. 

           

  

Ekler

ek-1-fiyat-tarifeleri-usul-ve-esaslari.pdf
ek-2-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi.xlsx
ek-2a-saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-kapsaminda-sunulan-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi.xlsx
ek-3-islem-puanina-dhil-basit-sihhi-sarf-malzemelerpdf.pdf
ek-4-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-tani-listesi.pdf
ek-5-engelli-saglik-kurulu-raporu-ucretlendirmesi-bilgi-onam-formu.pdf
ek-6--turkok-yurtdisi-fiyat-tarifesi.pdf
ek-7-deneysel-hayvanlar-fiyat-listesi.pdf
ek-8-halk-sagligi-laboratuvarlari-fiyat-listesi.pdf
makam-oluru.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)