Kamu Satış Tarifesi 01.02.2023

Güncellenme Tarihi 01.02.2023
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

05.09.2022 tarih veE-23642684-407.03-1637 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılmıştır.

  

Ekler

ek-1-fiyat-tarifesi-usul-ve-esaslari.pdf
ek-2-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi (6).xlsx
ek-2a-saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-kapsaminda-sunulan-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi (5).xlsx
ek-3-islem-puanina-dhil-basit-sihhi-sarf-malzemelerpdf.pdf
ek-4-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-tani-listesi.pdf
ek-5-engelli-saglik-kurulu-raporu-ucretlendirmesi-bilgi-onam-formu.pdf
ek-6--turkok-yurtdisi-fiyat-tarifesi.pdf
ek-7-deneysel-hayvanlar-fiyat-listesi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)