Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Prof.Dr. Demet Güleç ÖYEKÇİN
   Prof.Dr. Murat İlhan ATAGÜN
   Doç.Dr. Hülya ERTEKİN
   Doç.Dr. Erhan AKINCI
   Dr.Öğr.Üyesi Ali Emre ŞEVİK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

• Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde, ayaktan başvuran ve diğer kliniklerden sevk edilen hastaların muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Psikiyatrik acil servis ve yatan hasta takip, tetkik ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Uygun hastalara psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, grup tedavisi hizmetleri verilmektedir. Belli başlı tedavi grupları aşağıda listelenmiştir.
• Uyum Bozuklukları
• Duygu-Durum Bozuklukları ( depresyon ve bipolar (iki uçlu) duygudurum bozuklukları )
• Kaygı Bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, OKB (takıntı rahatsızlığı), sosyal kaygı bozukluğu ve fobiler)
• Psikotik Bozukluklar (şizofreni ve benzeri bozukluklar)
• Yeme Bozuklukları (obezite, tıkınırcasına yemek yeme, anorexia ve bulimia nevroza)
• Cinsel İşlev Bozuklukları (vajinismus, erektil disfonksiyon, cinsel istek bozuklukları)
• Alkol ve madde kullanım bozuklukları
• Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi
• Aile görüşmesi
• Aile terapisi
• Çift terapisi
• Gebelikte görülen psikiyatrik rahatsızlıklar
• Dürtü kontrol bozuklukları
• Somatoform bozuklukları

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)