Organ Nakli

HAKKIMIZDA;

Ülkemizde organ bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Beyin ölümü kararı verilen bir kişinin böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve kornea gibi organ ve dokuları farklı hastanelerde organ bekleyen hastalara kullanılabilmektedir.

Böylece bir kişinin hayatını kaybetmesi, en az sekiz hastaya yeniden yaşama veya görebilme imkanı sağlayabilmektedir. Ülkemizde Türk Nefroloji Derneği'nin 2008 yılı sonu rakamlarına göre sadece böbrek bekleyen hastaların sayısı 60.000 (altmış bin) civarındadır. Bugüne kadar çok sayıda hasta, organ vericisi bulunamaması nedeniyle kaybedilmiştir.

Ancak bir kalp nakli ile bir kaç ay içerisinde kaybedilmesi mümkün olan hastaya yaşama imkanı sağlanabilmekte; bir böbrek nakli ile haftanın üç günü hemodiyaliz makinesine bağlı olarak yaşamak zorunda olan hasta normal yaşamına dönebilmekte ve yaşam süresi en az üç kat uzayabilmektedir. Kısacası yapılacak organ bağışları ile organ bekleyen binlerce hastamız yeniden yaşama şansına kavuşa bilmektedir.

Ülkemizde organ nakli ile ilgili en önemli sorun, organ bağışı sayısındaki yetersizliktir. Bu sorunun temelinde, ailelerin sosyal, kültürel ve psikolojik nedenlerle gösterdiği direnç ve organ bağışının öneminin tam olarak anlaşılamamış olması yatmaktadır. Organ bağışı, organ naklinin toplum tarafından benimsenmesiyle giderek artacaktır. Organ Nakli Merkezimiz, Nisan 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. 15 yataklı izole yoğun bakım ünitesi hastalarımıza hizmet vermektedir.

Bu güne kadar canlı ve kadavradan 80 böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Ünitemizde 200'ün üzerinde kayıtlı hastamız bulunmaktadır. 

HASTANEMİZİN ORGAN NAKLİ EKİBİ

  

 


 

 

ORGAN BAĞIŞI NEREYE VE NASIL YAPILIR ?

  • Sağlık Müdürlükleri
  • Hastaneler
  • Emniyet Müdürlükleri (Ehliyet Alımı Sırasında)
  • Organ Nakli Yapan Merkezler
  • Organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek, gibi kuruluşlara
Müracaat ederek Organ bağışında bulunabilmek için; organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Organ bağışı yapanların, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri önemlidir. Çünkü beyin ölümü tanısı konan kişilerin hayatta iken organ bağışı yapsalar dahi ailelerinden onay alınmaktadır.
 
İLETİŞİM
 
TEL: 0286 263 5950 Dahili:1401-4004
ADRES : A Blok 3. Kat Organ Nakli Odası 
 
 
ORGAN BAĞIŞIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ BİLGİ VE DESTEK İÇİN HASTANEMİZE BAŞVURABİLİRSİNİZ.
 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)