Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı Doç.Dr.Yıldızhan ŞENGÜL
  Dr.Öğr.Üyesi Selma YÜCEL
  Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÇAM
  Dr.Öğr.Üyesi Özgül OCAK
NÖROLOJİ
• Baş Ağrıları
• Bayılmalar, Sara Nöbetleri
• Unutkanlık
• Hareket Bozuklukları
• Felçler
• Kas ve Sinir Hastalıkları
• Baş Dönmesi
• EEG (Elektroensefalografi)
• Parkinson Hastalığı
• Konuşma Bozuklukları
• Multipl Skleroz
• EMG (Sinir ve Kas İnceleme Çalışmaları)

 

“PARKiNSON VE HAREKET BOZUKLUKLARI DAL POLiKLiNiĞi:

Doç.Dr. Yıldızhan Şengül ve Dr. Öğr.Üyesi. Özgül Ocak

BULGULAR:

 • Hareketin Aşırılığı Veya Azlığı İle İlişkili Hastalıklar
 • Titreme
 • Hareketlerde Yavaşlama, Ağırlık
 • İstemsiz Kasılmalar,
 • İstemsiz Bükücü Hareketler
 • İstemsiz Sıçramalar
 • Bacaklarda Huzursuzluk

HASTALIKLAR

Parkinson Hastalığı, Parkinson Artı Sendromlar, Esansiyel Tremor, Distoni, Hemifasial Spazm (İstemsiz göz ve ağız kenarında çekilme), Blefarospazm (İstemsiz göz kapağı hareketleri), Huntington Hastalığı ve diğer koreyle giden hastalıklar, Tik bozuklukları, Psikiyatrik ilaçların kullanımında görülen hareket bozuklukları (Akatizi, Tardiv sendromlar, parkisonizm), Myokloni, Stereotipi ve Huzursuz Bacaklar Sendromu

TANI VE TEDAVİDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Tanıda Kullanılan Yöntemler

 • Kan Tahlilleri: Rutin biyokimya, Hemogram, Hormon düzeyleri, Vitamin düzeyleri
 • Görüntüleme: Beyin MR, Beyin PET
 • Genetik İnceleme ve Analiz

Tedavide Kullanılan Yöntemler

 • Medikal ( Apomorfin İnfüzyon tedavisi dahil)  ve Cerrahi Tedaviler(Levodopa intestinal jel uygulaması, Derin beyin stimülasyonu hasta seçimi)

 

ALZHEiMER VE DEMANS HASTALIKLARI DAL POLiKLiNiĞi:

Doç.Dr. Yıldızhan Şengül ve Dr. Öğr.Üyesi.Özgül Ocak

BULGULAR

 • Bellek bozuklukları,
 • Odaklanma ve dikkat bozuklukları,
 • İletişim ve dil becerilerinde bozulma, kelime bulma güçlüğü,
 • Muhakeme ve yargıda bozulma,
 • Davranış değişiklikleri,

HASTALIKLAR

Alzheimer Hastalığı, Lewy Cisimcikli Demans, Vasküler Demans, Frontotemporal Demans (Davranışsal Varyant,  Dil Varyantı: Primer progresif afaziler), Normal Basınçlı Hidrosefali, Geri Dönebilir Demanslar, Otoimmün ensefalitler

TANI VE TEDAVİDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Tanıda Kullanılan Yöntemler

 • Kan Tahlilleri: Rutin biyokimya, Hemogram, Hormon düzeyleri, Vitamin düzeyleri
 • Görüntüleme: Beyin MR, Beyin PET
 • Genetik İnceleme ve Analiz

Tedavide Kullanılan Yöntemler

 • Medikal ve Cerrahi Tedaviler (Normal Basınçlı Hidrosefali için)

NÖROPSiKOLOJi LABORATUARI

Psk. Hakan Serdar Şengül

 

Parkinson ve Hareket Bozuklukları, Alzheimer ve Demans polikliniği hastalarının nöropsikolojik değerlendirmesi.

Dal polikliniklerimizden yönlendirilen hastalara, hastaların ön tanılarına göre aşağıdaki testler uygulanabilir:

 • Oryantasyon
 • Dikkat (Basit ve karmaşık dikkat, set değiştirme, işleyen bellek)
 • Yürütücü İşlevler (Verbal akıcılık: fonemik ve semantik, Soyutlama, Benzerlikler, İz Sürme Testi, Muhakeme, Stroop Test, Planlama- motor, Perseverasyon, Uygunsuz yanıtın baskılanması,
 • Görsel Mekansal Beceriler: Planlama, Ray Figür Kompleks Test, Benton Çizgi Oryantasyon Testi, Benton Yüz Tanıma Testi,
 • Bellek (Anlık bellek, Kısa süreli bellek, Uzun süreli bellek, Görsel ve İşitsel Bellek)
 • Dil Muayenesi: Boston İsimlendirme Testi, Afazi değerlendirmesi
 • Agnozi, Apraksi, İhmal Değerlendirmesi

Genel nöroloji polikliniğimizde görülen hastalar hastanemiz sekreteryasından randevu alarak polikliniklerimizde değerlendirilirler.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)