Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  Prof.Dr.Ahmet ÜNVER
   Prof.Dr.Alper AKÇALI
   Dr.Öğr. Üyesi Aslı ÖZDEMİR
MİKROBİYOLOJİ ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
• Aerob – Anaerob Kültürler
• Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
• Parazitoloji Testleri
• Mikoloji Testleri
• ELİSA (Hepatitler, HIV, TORCH)
• İmmunfloresan Testler
• Seroloji
• Tüberküloz Laboratuvar
• Moleküler Testler ( HBV, HCV PCR)
• Otoantikorlar

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)