Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı  Prof.Dr.Oğuz Güçlü
   Doç.Dr.Özge ÇAĞLAR
   Dr.Öğr.Üyesi Erkan TEZCAN
KULAK BURUN BOĞAZ
• Çocuk ve yetişkin yaş grubunun kulak, burun, boğaz ve baş boyun bölgelerinde ortaya çıkan hastalıklarla ve bu bölgenin koruyucu sağlığıyla ilgilenen bir anabilim dalıdır. Başta çocuk yaş grubunun en sık hastalıkları içinde olan bademcik ve geniz eti (adenotonsiller) hastalıklarının ve orta kulak efüzyonlarının tanı ve tedavisi olmak üzere baş ve boyunda ortaya çıkan tüm kanserlerin ameliyatları gerçekleştirilmektedir.
• Özellikle orta kulak, burun ve sinüs enfeksiyonlarının tanıları ve uygun tedavileri gerçekleştirilmektedir. Baş dönmeleri, ses bozuklukları, burun ve kulak şekil bozuklukları tedavi edilmektedir. Radyofrekans ile horlama ve uyku apne sendromu tedavileri yapılmaktadır.
• Kliniğimizde daha önce büyük şehirlere gitmek durumunda kalan tüm KBB hastalarının toplanarak ilimizde tanı ve tedavi olmalarına olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda, tiroid başta olmak üzere tüm baş boyun kanser türünde pek çok hastaya şifa verilmiştir.
• Poliklinikte muayene edilen günlük hasta sayısı 80, cerrahi girişim uygulanan haftalık hasta sayısı 8 civarındadır. Küçük yaşta kafa travması geçirip beyni ile kulağı arasında bağlantı olan bir çocuk hastanın kulak onarımı yapılmış olup ve ülkemizde sayılı merkezlerde yapılan benzeri pek çok cerrahi girişim hastanemizde uygulanmıştır.
• Laboratuar Hizmetleri (Odyovestibüler Laboratuar): İşitme testleri içinde rutin yer alan saf ses odyometre ve timpanometreye ek olarak otoakustik emisyon ve beyin sapı işitme potansiyelleri ile baş dönmesi için denge testleri (kalorik) gerçekleştirilmektedir. Yeni doğan işitme taramaları OAE ve BERA ile yapılmaktadır. Ses telleri ve burun hava geçişlerini yüksek teknolojiyle değerlendiren stroboskopi ve rinomanometri cihazları kullanılmaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)