KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
https://www.kvkk.gov.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni 

https://aydinlatma.comu.edu.tr/portal/?pref=4EC05391-11D2-47D1-909D-824FB40519C4&dept=1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Personel Giriş Portalı  KVKK.NET Yazılımı
https://kvknet.comu.edu.tr/

 

 

 

 

 

 

Ekler

BELGE KULLANIM KILAVUZU.pdf
ÇOMÜ HST - Aydinlatma_Karekod_Afişleri.pdf