Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  Doç.Dr. Halil Fatih AŞGÜN
   Doç.Dr.Sedat ÖZCAN
   Doç.Dr. Sonay OĞUZ
   Dr.Öğr.Üyesi Serpil ŞAHİN
KALP ve DAMAR CERRAHSİ
• Her türlü koroner arter hastalığı,
• Kalp kapağı hastalıkları ve buna bağlı gelişen ritim bozuklukları,
• Doğuştan kalp hastalıkları,
• Aort anevrizması ve diseksiyonu,
• Periferik damar hastalıkları,
• Varis ile ilgili ameliyatlar yapılmaktadır.
• Varislerin iğne ve köpük sklerozasyonu, hemodiyaliz hastalarında arterio-venöz fistül ve kateter girişimleri, bazı hastalıklarda uygulanan torakal ve lumbal sempatektomi ameliyatları kliniğimizde başarı ile uygulanan diğer girişimlerdir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)