Kalite Yönetim Birimi (Dahili Tel: 1414)

Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında hastanemizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu Rektörlüğe ve Başhekimliğe bağlı olarak görev yapmaktadır.

Her  Birim için görevlendirilmiş olan Birim Kalite Sorumluları ve Yönetmelik kapsamında kurulmuş bulunan komiteler de Kalite Yönetim Birimi ile koordine biçimde çalışmaktadırlar. Çalışma yapısında öncelik, Sağlıkta Kalite Standartları ve Sağlıkta Akreditasyon Standartlarını hasta ve çalışan güvenliği için işleyişe geçirerek etkinliğini, verimliliğini ve sürekliliğini sağlamak odaklıdır.