Kalite Güvencesi

Kalite güvencesi ; Hastaların beklentilerini ve isteklerini gerçekleştirebilmektir. Bu, Hastanemiz Yönetiminin temel hedefidir. Bu hedefe bir kere ulaşmak yetmez. Sürekli kalite iyileştirmeleri ile devamlılığı sağlanmak amaçtır. Hastaların beklentilerini ve isteklerini gerçekleştirebilmek için hedeflerimiz;
•    Hasta odaklılık
•    Kaliteli hizmet
•    Klinik verimlilik ve etkinliği ölçmek
•    Klinik uygulamalardan sorumlu olma
•    Kullanıcıların, bakım vericilerin ve halkın klinik kararlara katılımı