Hasta Hakları Birimi

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTA HAKLARI BİRİMİ

 

Hasta Hakları Birimimiz ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi ne başvuran hasta ve yakınlarının mevzuatta belirtilen haklarını kullanabilmeleri ve hasta hakları ihlallerinin önlenebilmesi, sağlık hizmetlerinin insan hak ve onuruna yakışır biçimde sunulması amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Hasta Hakları Birimimizde, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına göre bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Hasta ve hasta yakınları, haklarını talep etme yollarının yanı sıra kendi sorumluluklarıyla ilgili de bilgilendirilmektedir.

Hasta Hakları Birimimizde yerinde çözüm uygulamaları kapsamında;

Hasta ve hasta yakınları dinlenerek, sorularına ve sorunlarına yönelik bilgilendirme yapılarak ve çözüm yolları üretilerek danışmanlık yapılmakta,

Hasta ve hasta yakınının mağduriyetleri yerinde ve uygun müdahalelerle, ilgili birimlerle iletişime geçilerek çözüme ulaştırılmakta,

Hasta Hakları Birimi’ne her türlü istek, öneri ve şikâyetlerinizi mail, telefon ve yüz yüze başvurarak iletebilirsiniz.

A Blok 1. Katta yer alan birimimiz hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hasta Hakları Birimi Telefon: 0 286 263 59 50 / 1169

“SAĞLIK SİZİN HAKKINIZ”

HASTALARIMIZ VE YAKINLARININ HAKLARI İLE SORUMLULUKLARI

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin öncelikli amacı, sizi iyileştirmek için eksiksiz bir bakım hizmeti vermektir. Hastanemiz, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleri ile Dünya Hasta Hakları Bildirgesi'nin belirlediği kuralların rehberliğinde, mümkün olan en yüksek standartlarla bu hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda okuyacağınız tüm hak ve sorumluluklar, bir hasta ve hasta yakını olarak hastanemizde alacağınız hizmetin, mümkün olanın en iyisi olmasını sağlamak için hazırlanmıştır

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları

 • Bizden saygılı ve destekleyici bir bakım hizmeti alma hakkınız vardır.
 • İnanç ve değerleriniz doğrultusunda hasta bakımına ulaşma ve eşit olarak yararlanma hakkınız vardır.
 • Ayrıca bu bakımı, güvenli ve uyumlu bir ortamda nezaket ve saygı çerçevesinde alma hakkınız vardır.

Bilgi Alma Hakkı:

 • Tedaviniz ve bakımınız ile ilgili bilgi alma hakkınız vardır. Bir hasta olarak hastalığınızın tanısı, tedavisi, seyri ve izlenecek prosedür ile ilgili bilgi alma ve tüm gerçekleri bilme hakkınız vardır.
 • Eski sağlığınıza tekrar kavuşma sürenizi bilme, olası alternatif tedaviler, bunların riskleri, yararları veya sağlık durumunuz ve bakımınız ile ilgili diğer bilgileri alma hakkınız vardır.
 • Ayrıca tıbbi bakım aldığınız kişileri tanıma, tedavi planınızdaki konumları hakkında bilgi alma, tedavinizin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü isteme hakkınız vardır.
 • Siz ve/veya sizin yetkili kıldığınız bir kişinin tıbbi kayıtlarınıza makul bir zaman aralığı içerisinde ulaşma hakkı vardır.

Tedaviye Aktif Katılım ve Doktor Seçme Hakkı:

 • Sağlığınız ile ilgili tıbbi bakım kararlarına katılma ve bunlarda aktif olarak yer alma hakkınız vardır.
 • Hastanemizin kapasitesi doğrultusunda size önerilen tedaviye katılma ve tedavinizin yapılmasını isteme hakkınız vardır.
 • Sağlık durumunuz ve olası tedaviler konusunda bilgilendirildikten sonra, tedaviyi reddetme hakkınız olduğu gibi sağlık hizmetini gerçekleştirecek personeli seçme hakkınız vardır.

Onay Verme Hakkı:

 • Her türlü cerrahi/girişimsel işlemin aydınlatılıp onayınız alındıktan sonra yapılmasını isteme hakkınız vardır.
 • Hastaneden ve tıbbi bakımınızdan sorumlu doktor ve diğer sağlık çalışanlarından, size uygulanacak tıbbi bakım ve tedavi öncesinde, bakım ve tedaviniz ile ilgili her türlü bilgiyi vermelerini ve sonrasında izninizi alarak girişimde bulunmalarını isteme hakkınız vardır.
 • Siz ve yakınlarınızın veya yetkili kıldığınız kişinin uygulanacak bu sürece ait olası tüm riskleri, faydaları ve alternatifleri bilme hakkı vardır.

Özel Hayatı Koruma Hakkı:

 • Özel hayatınızın ve gizliliğinizin korunmasını isteme hakkınız vardır. Hastanemiz, hastalarının özel hayatı ile gizliliğine büyük önem veren ve özel hayatın korunmasını sağlayan yüksek etik değerlere sahiptir. Bir hasta olarak, tıbbi bakımınızın her aşamasında mahremiyetinize özen gösterilmesini ve kişisel bilgilerinizin gizli tutulmasını ancak uygun gördüğünüz durumlarda, uygun gördüğünüz kişiler ile paylaşılmasını isteme ve belirleme hakkınız vardır.

 

HASTALARIMIZ VE YAKINLARINDAN BEKLEDİKLERİMİZ

 • ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak, en uygun bakım ve tedavi hizmeti verebilmemiz için siz hastalarımız ve yakınlarından tedavi uygulamaları konusunda destek ve yardımlarınızı istemekteyiz.
 • Bakımınızla ilgili tam ve doğru bilgiyi bize ulaştırmanızı beklemekteyiz.
 • ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak, bize başvurduğunuz sırada yaşamakta olduğunuz sağlık problemlerinizi, geçirmiş olduğunuz hastalıklar hakkındaki bilgiyi hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına tam ve doğru olarak vermenizi beklemekteyiz.
 • Alınan doğru bilgi, hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız tarafından bakımınız ile ilgili verilecek olan önerilerde, tedavi ve ilaç belirlemelerinde en uygun olanı saptamada etkili olacaktır. Sizden, tıbbi bakımınız ile ilgili kararlarda yer almanızı ve sorular sormanızı beklemekteyiz.
 • Hastalarımız, verilen bakım ve tedavinin daha etkili ve uygun olmasını sağlamak amacıyla, alınan bakım kararlarına aktif olarak katılma sorumluluğu taşımaktadır. Özellikle tedaviniz ile ilgili açık olmadığını düşündüğünüz ve endişelendiğiniz konuları bizimle paylaşmanızı beklemekteyiz. Sizden, sağlık personelimiz tarafından takip etmeniz istenen ve önerilen talimatlara uymanızı beklemekteyiz.
 • Hastalarımızdan önerilen tedavi planında uygulayamadıkları durumları hekimlerine iletmelerini ve tedavinin sürdürülmesi için en uygun alternatifin oluşturulmasının sağlanmasını istemekteyiz. Sizden, hastane kurallarına ve politikalarına uymanızı beklemekteyiz.
 • ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak, tüm hastalarımızın en güvenli ve en uygun bakımı almasını sağlamak amacıyla, hastalarımız ile hasta yakınlarımızdan ve ziyaretçilerimizden hastane kural ve uygulamalarına uymalarını beklemekteyiz:

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Ekler

Hasta Hakları Yönetmeliği.pdf