Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
   Prof.Dr.Burak TURGUT
 

 Doç.Dr.İsmail ERŞAN

 Dr.Öğr.Üyesi Hakika ERDOĞAN

GÖZ HASTALIKLARI
• 2009 yılından beri katarakt, glokom, çocuk ve erişkin şaşılıkları ve görme problemlerinin yanısıra göz kapağı ve göz çevresi ameliyatları, göz kapağı düşüklükleri (pitosis) göz kapak tümörlerinin tanı ve tedavisi, gözyaşı kanal tıkanıklıklarının hem çocuklarda hem erişkinlerde tedavisi, yüz felcine bağlı göz kapağı problemlerinde altın plak uygulaması tekniği başta olmak üzere okuloplasti ile ilgili tüm cerrahi yöntemler yapılabilmektedir.
• Glokom olgularının takibi, bilgisayarlı görme alanı ve optik koherens tomografisi ile yapılmaktadır.
• Retina polikliniğinde ise; özellikle şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati, yüksek tansiyona bağlı hipertansif retinopati, yaşa bağlı makula dejeneras yonu (sarı nokta hastalığı), göz içi kanamaları, retinada zar (membran) oluşumu, prematüre bebeklerin takibi (prematüre retinopati takibi) başta olmak üzere gözün tüm arka tabakasını ilgilendiren hastalıkların tanı ve takibi yapılabilmektedir.
• Kliniğimizde retina hastalıklarının tanı ve takipleri fundus anjiografisi, optik koherens tomografi ile yapılmakta gerekli hallerde argon lazer uygulaması ve göz içine enjeksiyonlar uygulanmaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)