Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  Prof.Dr.Timuçin ALAR
   Doç.Dr. Hasan Oğuz KAPICIBAŞI
   Dr.Öğr.Üyesi İsmail Ertuğrul GEDİK
 GÖĞÜS CERRAHİSİ
• Akciğer kanseri teşhis ve tedavisi
• Akciğerin diğer hastalıkları (Kist hidatik, bronşiektazi, büllöz akciğer, akciğer apsesi)
• Plevra (Akciğer zarı) hastalıkları (Pnömotoraks, ampiyem, mezotelioma)
• Diyafragma hastalıkları (Fıtık ve tümörleri)
• Göğüs duvarı şekil bozuklukları (Pektus karinatum: Güvercin göğüs, Pektus ekskavatum: Kunduracı göğsü)
• Göğüs travmaları (Düşme, çarpma, darp, ateşli silah ve kesici - delici alet yaralanmaları)
• Mediasten hastalıkları (Kitle ve kistler)
• Trakea (Soluk borusu) hastalıkları
• Özefagus (Yemek borusu) hastalıkları
• Yabancı cisim aspirasyonları (Trakea veya özefagusa kaçan cisimler)
• Torasik Çıkış Sendromu (TOS) (Omuz ve kollarda ağrı ve uyuşma ile giden damar ve sinir sıkışması)
• Palmar Hyperhidrozis (Ellerde aşırı terleme)

Göğüs Cerrahisi Kliniğinde tanı ve tedaviye yönelik yapılacak işlemler ise şunlardır:
• Torakotomi (Kas korumalı, sınırlı, anterior, posterior, posterolateral)
• Bronkoskopi (Rijid ve fleksibl) (Ameliyatsız soluk borusu ve bronşların incelenmesi)
• Özefagoskopi (Rijid) (Ameliyatsız yemek borusunun incelenmesi)
• Mediastinoskopi
• VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi: Kapalı akciğer ameliyat tekniği)

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)