Hastane Müdürlüğü

 

 HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ

Ömer HADIMOĞLU      Hastane Müdürü

Bekir DİNÇ

Hastane Müdür Yardımcısı

Ahmet Eyyüp ATICI

Hastane Müdür Yardımcısı

Levent ÇİFTÇİ

Hastane Müdür Yardımcısı V.
   

Rahmi BALCI

Hastane Müdür Yardımcısı V.

İbrahim DEMİR

 

Hastane Müdür Yardımcısı V.

Melik GÜL

Hastane Müdür Yardımcısı V.