Hakkımızda

12 Kasım 2008'de Çanakkale'ye poliklinikleri ile hizmet vermeye başlayan 282'i doktor olmak üzere toplam 1500 personeli olan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, bölgenin tek üniversite hastanesidir.

Bünyesinde 66 erişkin , 16 yenidoğan , 6 kvc yoğun bakım olmak üzere 88 ruhsatlı yoğun bakım ünitesi , 90 polikliniği, 7 gün 24 saat hizmet veren 16 ameliyathanesi, laboratuvar ve üniteler ile birlikte her türlü tetkik isteğe cevap verebilecek 565 yatak kapasiteli bir sağlık kurumudur. Uzman ve deneyimli sağlık personeli ile beraber tıbbın her dalında kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaç edinmiş olan hastanemiz, her türlü hastanın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donanıma sahiptir.

11.03.2015 tarihinde ruhsatını alıp 4 Temmuz da ilk başarılı böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Organ Nakli merkezimizle böbrek nakli bekleyen hastalarımıza umut ışığı olmaya devam ediyoruz.

Klinik ve polikliniklerimize başvuran hastaların, tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan laboratuar hizmetleri: Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Ürodinami, Androloji, Endoskopi, Bronkoskopi, Kolonoskopi, Solunum ve Alerji, Koroner, Serebral ve Periferik Anjiyografi, Nükleer Tıp,Nörofizyoloji (EEG / EMG), Patoloji Laboratuvarlarında zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunulmakta olup, Tıbbi Genetik laboratuarımız tüm yaşam boyu, her yaştaki hastaya, genetik tetkik ve değerlendirme yapacak bilim gücüne ve teknik alt yapıya sahiptir.

Bununla beraber görüntüleme ünitemiz 1,5 Tesla MR, 4 Kesit BT, 10 adet USG ve 1 adet 4D-USG , Sintigrafi (Gama kamera ) ve gibi en modern cihazlar ile en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, sürekli eğitim, ölçme ve iyileştirme yöntemleri kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilenmeyi amaçlamış, bilimsel araştırmalarda ve yeni sağlık uygulamalarında öncü olmayı hedeflemiştir.

Bu hedef ve vizyon doğrultusunda, kuruluşundan bu yana Çanakkale'de sağlık hizmeti standartını yükselten ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yükselişi her geçen gün devam etmektedir.