Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  Doç. Dr. Sevilay KILIÇ
   Dr. Öğr. Üyesi Selda IŞIK MERMUTLU
 

 Dr. Öğr. Üyesi Özge KAYA

 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KESKİNKAYA

 Deri ve Zührevi Hastalıklar
• Temas ile oluşan alerjilerin tespiti için Yama (patch) testleri
• Gıda, polen, ev tozları alerjilerinin tesbiti için delme (prick) testleri (50 ayrı allerjen mevcuttur.)
• Benlerin ve deri tümörlerinin takibi, teşhisi için digital dermaskopi cihazı
• Siğil vs. tedavisi için elektrokoter
• Deri tümörleri ve siğillerin tedavisi için kriyoterapi (dondurarak tedavi), çocuklara uygulama için kriyoterapi,
• Cilt lekeleri ve mantar hastalıklarının teşhisi için Wood lambası ile muayene
• Deri lezyonlarının teşhisi için punch biyopsi
• Kimyasal koterizasyon (TCA )
• İntralezyonel enjeksiyon

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)