Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Hakan AYLANÇ

Genel Pediatri Bilim Dalı

Doç.Dr.Hakan AYLANÇ

Doç.Dr.Fatih BATTAL

Doç.Dr.Nazan KAYMAZ

Neonatoloji Bilim Dalı

Doç.Dr.Hakan AYLANÇ

Çocuk Acil Bilim Dalı

Doç.Dr.Fatih BATTAL

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Doç.Dr.Fatih BATTAL

Ergen Sağlığı (Adolesan) Bilim Dalı

Doç.Dr.Nazan KAYMAZ

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Özlem YILMAZ

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Doç.Dr. Turgay ÇOKYAMAN

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Taylan ÇELİK

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Durmuş DOĞAN

Sosyal Pediatri Bilim Dalı

 

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

 

Araştırma Görevlileri

 

 

Sinan Güzel

Tolga Kasap

Kübra Çevik

Nurcan Ay

Yusuf Güzel

Huriye Çetin

Eda Gül Özcan

Gizem Demirbaş

Gökay Candaş

İbrahim Ender Ekin

Umut Mazlum

Tayyar Ayberk Borak

Buket Başaran Tarhan

Yücel Sınmaz

Beyza Çakan

Cahide Danacı

Ezgi Kırmızıtaş

Çağrı Furkan Parlak

Merve Köseoğlu
Dilara Güral
Beste Devril
Lara Karaaslan
Nimet Aydemir Kılıç

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde, çocuk hastalıklarının teşhis, tedavisi ve takibi yapılmaktadır. Koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri, çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi, büyüme ve gelişmeleri, beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri, alerjik ve çocuk enfeksiyon hastalıkları, tedavi, takib alanlarında sağlık hizmeti verilmektedir.

Poliklinik hizmetleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na bağlı olarak poliklinik hizmetleri Hastane B bloğunda hizmet verilmektedir.

 • Genel Pediatri Polikliniği  
 • Sosyal Pediatri Polikliniği,
 • Adölesan (Ergen) Sağlığı Polikliniği
 • Yenidoğan ve Prematüre Bebek İzlem Polikliniği,
 • Çocuk Acil Polikliniği,
 • Çocuk Allerji ve İmmünoloji Polikliniği,
 • Çocuk Nöroloji Polikliniği,  
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk Endokrinoloji Polikliniği astHAsHh

Yatan hasta hizmetleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Çocuk Servisi-1 18 yatak, Çocuk Servisi-2 12 yatak, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 16 yatak, Yenidoğan Servisi 6 yatak, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 7 yatak, Çocuk Acil Ünitesinde 16 yatak mevcuttur. Yatan hasta servisindeki hastalar öğretim üyeleri tarafından günde 2 kez yapılan vizit sırasında görülmekte olup, tanı ve tedavi sürecinden asıl sorumlu kişi konumundadır. Öğretim üyelerinin odaları aynı bina içinde yer almakla birlikte hasta ve hasta yakınları gün içinde rahatlıkla öğretim üyeleri ile burada da iletişime geçebilmektedirler. 

ÇOCUK ACİL BİLİM DALI

Çocuk Acil birimimiz 18 yaş sonuna kadar tüm hasta çocukları kabul etmekte olup kesintisiz 24 saat hizmet vermektedir. Acil polikliniklerinde mesai saatleri içerisinde 2 yılını tamamlamış 1, hasta yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde ve hafta sonlarında 2 Araştırma Görevlisi doktor hizmet vermektedir. Acil servis; hastaların ön değerlendirmesinin yapıldığı (triaj) acil muayene, invaziv girişim, resüsitasyon ile acil müşahede odalarından ve toplam 16 acil yatağından oluşmaktadır. Oral ve intravenöz sıvı tedavileri, oksijen ve inhaler tedaviler, hasta monitorizasyonu ve çeşitli medikal tedaviler uygulanmaktadır.

 

GENEL PEDİATRİ BİLİM DALI

Hastanemize başvuran 1 ay-18 yaş grubu tüm çocuk hastalar Genel Pediatri polikliniğinde değerlendirmeleri yapılmaktadır. Tanı ve tedavileri düzenlenen hastalar ileri tetkik gereksinimleri olduğu taktirde pediatri yandal değerlendirmeleri için yönlendirilmektedir. Gerekli olduğu taktirde servise yatırılarak hastaların tanı ve tedavi süreçleri yürütülmektedir. Dönem 4 ve 6 öğrencilerine, tıpta uzmanlık eğitimi alan doktor öğrencilere eğitim verilmektedir. Her hafta sorumlu öğretim üyeleri tarafından eğitim toplantıları yapılmaktadır.

SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi Sağlam Çocuk İzlem Polikliniği’nde hizmet vermektedir. Sağlam Çocuk İzlem Polikliniği’nde çocuk sağlığı izlemleri yapılmaktadır. Bu hizmet kapsamında çocukların büyüme ve gelişmeleri izlenmekte, aşıları yapılmakta, anne ve aileye çocuk sağlığı ve bakımına yönelik eğitimler verilmekte ve emzirme danışmanlığı yapılmaktadır.

 

Verilen hizmetler

 • Çocuklarda büyüme ve gelişmenin değerlendirilip, takibinin yapılması.
 • Ünitemizdeki rutin aşılama ve tüm yaş grupları için ek aşılama yapılmaktadır.
 • Anne-baba ve çocuk iletişimi gözlenerek aile ve çocukla ilgili riskler belirlenir.
 • Ailelere çocuk sağlığı izlem muayenesi sırasında ve sonrasında anne sütü, emzirme, tamamlayıcı beslenme, gelişim, aşılama, aşı yan etkileri, ev kazalarından korunma, disiplin, çocuk istismarı ve ihmalini önleme, akut enfeksiyonlara yaklaşım, çocuk bakımı ve doğum sonrası depresyon konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Bilim dalımızda depresyondan kuşkulanılan annelerde doğum sonrası oluşabilecek depresyonu gösteren tarama testleri yapılmakta ve tanı konduğunda annelerin uygun merkezlere yönlendirilmesi ve tedavileri sağlanmaktadır.
 • Yaş gruplarına göre kan, idrar, görme, işitme gibi değişik konularda çocukların taramaları yapılır.
 • Kronik hastalığa sahip çocukların büyüme ve gelişme yönünden izlemleri yapılmaktadır.
 • Tüm yaş grubu çocuklara sağlıklı beslenme ilkeleri doğrultusunda danışmanlık verilmektedir.

ADOLESAN (ERGEN) SAĞLIĞI BİLİM DALI

Adolesan dönemi (ergenlik;10-18 yaş); çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak fiziksel büyüme, cinsel gelişme, duygusal ve psikososyal olgunlaşmayı içeren bir dönemdir. Çocuğun bu dönemde yaşadığı değişiklikler erişkinlik dönemine geçişin sağlıklı olabilmesi için önemlidir. Bu olgunlaşma sürecinde aile içinde, okulda ve yaşanan çevrede bazı zorluklar yaşanabilmektedir.
Bu anlamda adolesan dönemde sağlık hizmeti oldukça önemlidir. Adolesan sağlığında değerlendirilen sağlık hizmeti kapsamı aşağıda verilmiştir:

 1. Ergenlerde normal büyüme gelişme ve sorunları
 2. Ergenlerde pubertal gelişim (Erken/geç ergenlik)
 3. Uyku bozuklukları ve kronik yorgunluk
 4. Ergenlik dönemi cilt problemleri (akne, kıllanma vb.)
 5. Ergenlerde jinekolojik sorunlar (Adet düzensizliği, polikistik over vb.)
 6. Jinekomasti (Erkekte meme büyümesi)
 7. Duruş bozuklukları
 8. Beslenme alışkanlıkları, yeme bozuklukları ve obezite
 9. Hipertansiyon taraması
 10. Hiperlipidemi taraması
 11. Fiziksel aktivite
 12. Kazalar ve yaralanmalar
 13. Ebeveyn davranışları ve aile içi uyum
 14. Psikososyal uyum
 15. Tütün ürünlerinin kullanımı
 16. Cinsel davranışlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler
 17. Alkol ve diğer maddelerin kullanımı
 18. Ciddi ve tekrarlayan depresyon ve intihar
 19. Fiziksel, cinsel ve duygusal istismar
 20. Öğrenme ve okul sorunları
 21. Enfeksiyon hastalıkları
 22. Kronik hastalık takibi

Ergen Sağlığı poliklinik hizmetleri
Hafta içi her gün poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmeti saat 09.00’da başlayıp, 12.00’ye kadar devam etmektedir. Tetkik sonuçları 15.30 – 17.00 arasında değerlendirilmektedir.

Ergen Sağlığı yataklı servis hizmetleri
Adolesan sorunları ile ilgili hastalar gerektiğinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk yataklı servisinde yatırılarak izlenmektedir.

NEONATOLOJİ BİLİM DALI

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz (1/2/3 basamak) solunum desteği gereken hastalar için 7 mekanik ventilatör, 1 yüksek frekanslı ventilatör (HFOV), 3 radyant ısıtıcı açık yatak, 16 kapalı kuvöz ve 2 ventilatörlü transport kuvözü, hasta başı USG, hastabaşı Ekokardiyografi cihazı, 1 yoğun tünel fototerapi, 9 fototerapi cihazı, 1 adet Hipotermi cihazı ve aEEG monitörü, 3 anne bebek uyum odası, anne sütü ünitesi, 5 yataklı anne oteli ile hizmet vermektedir. Bilim Dalı bünyesinde Otomatik Parenteral Beslenme Ünitesi (TPN) bulunmaktadır. Çocuklarımızın anne karnından itibaren tıbbi kontrol ve tedavilerinin gereğince yapılması sağlıklı bir yaşam ve neslin temelidir. Bilim Dalımız bu prensipten yola çıkarak hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum ünitesinde doğan bebeklerin doğduğu andan itibaren izlemleri Yenidoğan ünitesi tarafından yapılmaktadır. Doğum sonrası her türlü acil girişime olanak sağlayan bebek ünitesinde öğretim üyesi gözetim ve sorumluluğunda NRP eğitimli doktor uzmanlık öğrencileri ve ebeler tarafından müdahale ve muayeneleri yapılan bebekler sağlıklı iseler annelerin yanında, günümüzde en tercih edilen bakım yöntemi olan ‘rooming in’ prensibine uygun olarak izlenmektedirler. Tedavi gereksinimi olanlar kliniğimiz yenidoğan ünitesine alınmaktadırlar.

Ünitemizde tüm erken doğan prematüre bebeklere (24 gebelik haftasında ve sonrasında doğanlar) ve term (0-1 ay) bebeklere yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Hastanemizde yenidoğan kalp cerrahisi dışında tüm yenidoğan cerrahi müdahaleleri [Çocuk Cerrahisi işlemleri (özefagus atrezisi, diyafram hernisi, intestinal atreziler ve tüm GİS cerrahileri vb.; beyin cerrahisi işlemleri (beyin kanamaları, hidrosefali, meningomiyelosel vb); KBB, Plastik[ha1]  Cerrahi işlemleri (yarık damak dudak vb.)] yapılan hastalar takip edilmektedir. Yenidoğan Kalp cerrahisi gereken hastalar ilk tanılarının ardından opere olacakları merkeze sevkleri tarafımızdan organize edilmektedir. Periferik ve santral kateterizasyon işlemleri, akut periton diyalizi, göğüs tüpü takma işlemleri yapılmaktadır. Anne sütü eğitimi doğum yapmış anneye eğitimli hemşire tarafından verilmektedir. Ulusal yenidoğan işitme taraması programına uygun olarak hastanemizde ünitemiz bünyesinde oto akustik emisyon (OAE) ve ABR testleri yapılmaktadır. Gerekli durumlarda konsültasyonlar ile ilgili anadal/yandallar ile hasta değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı haftanın 2 günü enfeksiyon ile takip edilen hastaları acil konsültasyon olduğunda aynı gün hastabaşı değerlendirmekte ve akılcı antibiyoterapi yaklaşımı ile bebekler izlenmektedir. Göz hastalıkları Anabilim Dalı ile her hafta düzenli olarak prematüre bebeklere ROP (Prematüre retinopatisi) muayenesi hasta başında yapılmaktadır. Radyoloji Anabilim Dalı tarafından haftanın 2 günü rutin hasta başı USG (prematüre bebeklerde İVH ve diğer tetkikler), acil durumlarda hasta başı radyolojik değerlendirme yapılmaktadır. Dismorfik ve sendromik bebekler Tıbbi Genetik bölümü ile değerlendirilmekte takip ve tedavileri yapılmaktadır. Bebeklerimizi hastane enfeksiyonlarından korumak için enfeksiyon kontrol komitesi ile koordineli şekilde çalışılmakta ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Bunun için sadece ünitemizin kullanımında olan Ultrasonografi cihazı, Ekokardiyografi Cihazı, Dijital röntgen cihazı mevcuttur.

Yenidoğan ve Prematüre Bebek İzlem Polikliniğinde taburcu olan bebeklerimiz ve dış merkezden yönlendirilen tüm yenidoğan bebeklerin kontrolleri takip ve tedavileri yapılmaktadır. Gelişimsel açıdan izlem gereken tüm bebekler Çocuk Nöroloji Bilim dalı ile izlenmektedir. Hafta içi her gün poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik katında emzirme ve bebek bakım odası mevcuttur.

ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ BİLİM DALI

Çocuk Alerji Polikliniğimiz astım, egzersize bağlı astım, sadece öksürük ile seyreden astım, tekrarlayan hırıltı/hışıltı, kronik öksürük, alerjik rinit (alerjik nezle), atopik dermatit (egzama), ürtiker (kurdeşen) ve anjiyoödem (yumuşak doku şişliği), anafilaksi (alerjik şok), besin alerjisi, ilaç alerjisi, venom (arı) alerjisi, mastositoz, kazanılmış ve herediter (kalıtımsal) anjiyoödem (yumuşak doku şişliği) gibi tüm alerjik hastalıkların tanı ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Solunum yolu alerjileri, arı alerjisi ve besin alerjilerinde dil altı, enjeksiyon ve ağız yolu ile immünoterapi (alerji aşı tedavisi, desensitizasyon, duyarsızlaştırma) tedavisi uygulanmaktadır.  

Deri testleri, ilaç ve besin provokasyon (yükleme) testleri ve solunum fonksiyon testleri uygulanıyor. Daha yakın izlem gerektiren yüksek riskli hastalar, pediatri yataklı servisi veya çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak besin, ilaç yükleme testleri veya ilaç desensitizasyonları yapılmaktadır.

Haftanın 5 günü poliklinik ve yatan hasta hizmeti vermektedir.

 

ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI

Çocuk Nöroloji Bilim dalımızda poliklinik, yataklı servis ve konsültasyon hizmetleri verilmektedir. Bilim Dalı’mız bünyesinde tam donanımlı EEG laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarımızda bir EEG teknisyeni ve bir hemşire görev yapmaktadır.  Yataklı ve poliklinik ünitelerinde epilepsi, nörometabolik hastalık, kas hastalıkları ve serebral felç, nörolojik gelişim geriliği tanılı hastalara hizmet vermektedir. Yataklı servisimiz B Blok Yataklı Çocuk Servisi içinde 2.katta bulunmaktadır. Ayaktan gelen hastalar 2. katta bulunan Çocuk Nörolojisi Polikliniğinde görülmektedir.

Poliklinik hizmeti, haftada 4 gün (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) randevulu olarak verilmektedir. Cuma günü poliklinik hizmeti verilmemekte eğitim günü olarak planlanmaktadır.  B blok 4. katta bulunan EEG laboratuvarımızda, poliklinik hastalarına ve ayaktan yönlendirilen hastalara randevulu olarak Elektroansefalografi (EEG) çekimleri yapılmaktadır. Bilim dalımız bünyesinde ketojenik diyet polikliniği hizmete girmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Verilen Tıbbi Hizmetler

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı; başta epilepsi ve ateşli nöbet olmak üzere kas hastalıkları, zihinsel yetersizlik, baş ağrısı, serebral felç, nöro metbolik hastalıklar, beyin malformasyonları gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalını ilgilendiren başlıca hastalıklar:

•              Nöromotor Gelişimsel gerilik

•              Epilepsi

•              Febril konvülziyon

•              Serebral felç (Serebral palsi)

•              Nöromuskuler hastalıklar

•              Nörometabolik hastalıklar

•              Motor mental retardasyon

•              Guillain Barre

•              ADEM, Multiple Skleroz

•              Başağrısı, baş dönmesi

•              Dengesizlik, çift görme

Nöromotor Gelişimsel Gerilik

Nörolojik gelişim geriliği, global gelişimsel gerilik bu hastalığın literatürde bilinen diğer isimleridir. Bu hastalıkta çocuk yaşıtlarıyla aynı düzeyde nöromotor gelişim göstermemektedir. Kaba ve ince motor, dil gelişimi ve kişisel-sosyal gelişimi aynı yaştaki diğer çocuklara göre geri kalmaktadır. Yaşına uygun baş tutma, oturma, yürüme gibi fonksiyonlarda geri kalması veya yaşına uygun el becerilerini yapamaması veya yaşına uygun dil gelişimi olmaması bu hastalığın ana bulgularıdır. Bu durumun çok çeşitli nedenleri vardır. Serebral felç en sık saptanan neden olsa da nörometabolik hastalıklar, doğumsal beyin anomalileri, genetik hastalıklar, kas hastalıkları, periferik sinir hastalıkları gibi çok sayıda farklı hastalık grubu nörolojik gelişim geriliği yapabilir. Bu hastaların ivedilikle çocuk nöroloji uzmanına başvurmaları veya sevk edilmeleri gerekmektedir. Çünkü etiyolojik nedenin hızlıca araştırılması ve saptanması gerekmektedir. Etiyolojik nedene yönelik tedavi ile çocuğun nörolojik gelişiminin olağan sınırlar içinde devam ettirilmesine çalışılmaktadır.  

Çocukluk Çağı Epilepsisi

Epilepsi, çok çeşitli nedenlere bağlı gelişen tekrarlayıcı, ateşsiz nöbetlerle karakterli bir hastalıktır. Epileptik nöbetler, beyindeki sinir hücrelerinin (nöron) aşırı, anormal deşarjları sonucu oluşur. Bu deşarjlar, genelde geçicidir ve kendi kendini sınırlar. Çocukluk çağında epilepsi görülme sıklığı %1 kadardır. Bazı epilepsiler genetik geçişlidir, bir kısmında ise beyni etkileyen yapısal veya işlevsel bozukluk söz konusudur. Çocukluk çağı epilepsilerinin önemli kısmı tedavi edilebilir özelliktedir. Yalnız hastaların %20 sinde nöbetleri kontrol altına almak güçtür. Epilepside tanı nöbetin görülmesi, EEG ve yardımcı incelemelere dayanarak yapılır. Tedavide ilaç ve ilaç dışı tedaviler kullanılır. Epilepsi ilaçlarının düzgün kullanımı, ani kesilmemesi gerekir. Epilepsi gibi uzun süreli hastalıklara sahip kişilerin, mutlaka aynı merkezde düzenli kontrollerinin yapılması, hastalığın iyi kontrolü açısından çok önemlidir. Sık sık doktor/ merkez değiştirilmesi, düzenli olarak bir yerde izlenmemesi, hastalığı seyrinde nöbet kontrolünü zorlaştırmaktadır. Genelde, en az iki yıllık bir süreçten sonra, doz azaltılarak kontrol altında, ilaç kesilebilir. İlaç dışı tedaviler arasında beynin bazı bölümlerinin alınmasına dayanan cerrahi yöntemler ve vagal sinire uyarım verilerek yapılan epilepsi pil tedavileri sayılabilir.

Febril Konvülziyon

6 ay-6 yaş arasında çocuklarda koltuk altı ateşi 37.8 C üzerinde iken geçirilen nöbetler ateşli nöbet olarak tanımlanır. Ateşli nöbetler özellikle ilk 6 ay içinde tekrarlayabilir. Bu nedenle çocuğun ateşli dönemlerinde ateş ölçümü ve düşürülmesi dikkatle yapılmalıdır. İki veya daha fazla ateşli nöbet geçiren çocuklar Çocuk Nöroloji hekimleri tarafından izlenmelidir.

Serebral Felç (Serebral Palsi)

Beyin hasarı olan çocuklar için halk arasında genel olarak ‘spastik çocuk’ terimi kullanılmaktadır. Bu hastalık grubunun diğer adı serebral palsidir. Serebral felç çocukluk çağı kronik hastalıkları içinde oldukça önemli bir yer tutan, gelişmekte olan beynin doğum öncesi, doğum esnasında veya doğumdan kısa süre sonra çeşitli nedenlerle hasarlanmasına bağlı gelişen, ilerleyici olmayan motor, hareket ve postür bozukluğudur.

Nedenleri:

Doğum öncesi nedenler: Gebeliğin ilk aylarında geçirilen yüksek ateşli hastalıklar, genetik bozukluklar, çoğul gebelikler, annenin hormonal, kalp, böbrek, karaciğer hastalıkları, annenin ilaç kullanımı (fetüse toksik etkili ilaçlar, alkol, kokain bağımlılığı)

Doğum sırasında görülen nedenler:

Doğum komplikasyonları (membranların erken ayrılması, plasenta yerleşim anomalileri, kordon dolanması, uzamış doğum eylemi, müdahaleli doğum)

Doğum sonrasına ait nedenler:

Doğumdan sonra 29.gün ile 2 yaş arasındaki sürede gelişen risk faktörleridir. Menenjit, kafa travması, intrakraniyal kanama, inme, konjenital kalp hastalığına yönelik cerrahi girişimler, boğulma neden olabilmektedir.

İlk bir yaşta serebral felç için ipuçları:

0-1 ay: Emme güçlüğü, uyarılara cevap vermeme, havale geçirme, ilk aylarda tiz sesle ağlama, huzursuzluk

3.ay: Sırtüstü yatırıldığında baş ve topuklar üzerinde yay gibi durma, kasılma, uyarılara cevap vermeme, başını üç ayın sonunda halen tutamama

4.ay: Halen başını tutamama, baş parmağını sürekli avuç içinde tutma

8.ay: Dönememe, oturamama, başını tutamama, ayakları yere bastırıldığında bacaklarını sert şekilde çaprazlama

10.ay: Sesli ve görsel uyaranlara bakmama, ayağa kaldırıldığında bacaklarını çaprazlama, emeklerken bacaklarını çekememe

1.yaş: Yere basmama

Serebral felçte erken tanı ve erken ve uygun rehabilitasyon, hasarın en aza indirilmesi açısından önemlidir. Bu kuşkuyu taşıyan bebekler ne kadar erken fizik rehabiltasyona başlarlarsa, kas gerginliği daha az olur, hasta normal hareket özelliklerini daha kolay kazanabilir. Bu hastaların sıklıkla beslenme, konuşma, epilepsi, işitme kaybı gibi ek sorunları vardır. Hastalar farklı birimlerden hekimleriyle birlikte ve çocuk nöroloğunun koordinasyonunda görüldüğünde, tedavinin başarısı daha iyi olacaktır.

Serebral palside beslenme sorunları: Bu hasta grubunda beslenme sorunları da sık karşılaşılan diğer bir sorundur. Beslenme yetersizliğine neden olan nörolojik disfonksiyonun tespit edilmesi ve buna uygun tedavi desteğinin verilmesi elzemdir. Bu hastalar normal sağlık çocuklar gibi beslenme ve büyüme özellikleri gösteremeye bilirler. Yardımcı destek beslenme tedavileri (enteral mama vs) ile beslenen hastaların çocuk nöroloji kliniği takibinde olması ve gereklilik durumlarında da çocuk gastroenteroloji kliniğiyle birlikte izlenmesi gerekmektedir. 

 

Başağrıları

Çocukluk çağında başağrısı sık görülen bir hastalıktır. Ani veya uzun süreli ve tekrarlayan başağrısı atakları da olabilir. Ani başlangıç gösteren başağrılarının en sık nedeni santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlardır. Örneğin; üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, sinüzit, ayrıca göz problemleri, diş problemleri de baş ağrısına yol açabilir.

Çocukta kusma, baş ağrısı, görme ile ilgili problemler varsa mutlaka acil olarak hastaneye başvurulmalıdır.

Tekrarlayan baş ağrısı atakları da Çocuk nörolojisi hekimi tarafından değerlendirilmeli, çocukluk çağı migreni, gerilim tipi baş ağrısı yönünden ayırıcı tanı yapılmalıdır. Salı ve perşembe günleri poliklinik/servis vaka sunumu ve makale/seminer saati toplantıları yapılmaktadır.

Birimimizde mezuniyet öncesi Dönem IV öğrencilerine öğleden önce pratik, öğleden sonra teorik ders saatleri uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca intörn doktorlara yönelik belirlenmiş eğitim programları teorik ve pratik olarak uygulanmaktadır.

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI

Bilim dalında Tıp fakültesi öğrencilerine, pediatri uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlara eğitim verilmektedir. Her hafta düzenli olarak makale, seminer, olgu tartışma ve eğitim toplantıları yapılmaktadır.

Çocuk enfeksiyon hastalıkları bilim dalında, santral sinir sistemi enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyon hastalıkları, gastroinetstinal sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, zoonotik hastalıklar (Brusella, tularemi vb.), odağı bilinmeyen ateş, nötropenik ateş, çocukluk çağı döküntülü hastalıkları, nozokomiyal enfeksiyonlar, tüberküloz enfeksiyonları ile ilgili tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.

Yataklı çocuk servislerinde ve yoğun bakımlarındaki hastalara verilen tüm antibiyotik tedavileri bölümümüz tarafından planlanmaktadır. Hastalar tedavi süresince akılcı antibiyotik uygulamaları doğrultusunda izlenmekte ve haftada 2 gün Yenidoğan ve Çocuk yoğun bakımdaki hastalara bu amaçla vizit yapılmaktadır.

Haftanın 5 günü 1. Kattaki Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğinde hastalara poliklinik hizmeti verilmektedir. Yataklı servisimiz B Blok Yataklı Çocuk Servisi içinde 2.katta bulunmaktadır.

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde çocukluk çağı diyabet ve hormonal hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Tanı ve tedavisi yapılan başlıca endokrin durumlar; çocukluk çağı diyabeti, çocukluk çağı obezitesi, büyüme bozuklukları, hipofiz bezi bozuklukları, tiroid hormonu bozuklukları, adrenal bez bozuklukları ve gonadal hastalıklardır.

Çocukluk Çağı diyabetli olgular, çocuk endokrinoloji uzmanı, çocuk diyabet hemşiresi ve diyetisyenlerden oluşan diyabet ekibi ile izlenmektedir.

Poliklinik hafta içi Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe günleri hizmet vermektedir. Cuma günü bölüm eğitim günü olup poliklinik hizmeti hariç diğer hizmetler devam etmektedir.

ÇOCUK YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemiz 7 gün 24 saat ilimiz ve çevre bölgelere hizmet vermektedir. Hasta hizmeti ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanlarına, dönem 4 ve 6 öğrencilerine eğitim verilmektedir.

Eğitiminde ana yöntem hasta başında her gün 2 kez yapılan hasta vizitleridir. Bunun yanında düzenli olarak asistanların sunduğu, aylık programlar olarak düzenlenen bölüm içi makale saatleri yapılmaktadır. Ayrıca bölüm olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının bütün öğretim üyeleri, asistan ve uzmanlarına yönelik olarak seminer ve olgu sunumları yapılmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakımda rotasyon yapan asistanların aşağıdaki konularda bilgi ve tedavi uygulamaları konusunda becerilerinin artması hedeflenmektedir.

 • Kritik hastanın değerlendirilmesi ve yönetimi
 • Şoktaki hastanın tanınması ve tedavi ilkeleri
 • İleri havayolu uygulamaları
 • Kardiyopulmoner resusitasyon
 • Kemik içi yol açılması
 • Kritik hastada monitorizasyon
 • Kritik hastada sıvı ve elektrolit tedavi ilkeleri
 • İnotrop ve vazopresörler
 • Santral venöz kateter takılması
 • Sepsis ve septik şokun tanınması ve yönetimi
 • Çoklu organ yetmezliği ve organ destek yöntemleri
 • Solunum yetmezliği ve tedavi ilkeleri
 • ARDS’nin tanımlanması ve yönetimi
 • Mekanik ventilasyon (İnvaziv-Noninvaziv) temel prensipleri
 • Akut kalp yetmezliği ve tedavi ilkeleri
 • Ritm bozuklukları
 • Akut böbrek hasarı, CRRT yöntemleri ve yönetimi
 • Çeşitli primer yada sekonder immün yetmezliği olan hastalar
 • Kanamalı hastaya yaklaşım
 • Ciddi zehirlenmeler
 • Akut bilinç değişikliği ve koma
 • Status epileptikus ve yönetimi
 • Diyabetik ketoasidoz ve endokrin aciller
 • Travmatik beyin hasarı ve yönetim ilkeleri
 • Beyin ödemi ve kafaiçi basınç artışı sındromu (KIBAS) yönetimi
 • Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, tanımlanması ve tedavi yönetim ilkeleri
 • Sedasyon analjezi, kas paralizi kullanımı
 • Yoğun bakımda izlenen hastaların uzun süreli morbiditesinin izlenmesi

 [ha1]

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)