HASTANEMİZ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI.

Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantısı, 17.05.2023  tarihinde, Kalite Direktörü Prof. Dr. Özlem YAYINTAŞ ve Kalite Birimi Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Canan AKMAN ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda, sağlık personeline enfeksiyon kontrol programı kapsamında sürekli hizmet içi eğitim verilmesi ve uygulamaları denetlenmesi, enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümlerin saptanması, Sağlık personeli için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemelerin yapılması, izolasyon tedbirlerinin belirlenmesi, risk saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması konularında görüş ve kararlar alınmıştır.