Acil Tıp Anabilim Dalı
Acil Tıp Anabilim Dalı  Prof.Dr.Okhan AKDUR
   Doç. Dr. Canan AKMAN
   Doç. Dr. Murat DAŞ
   Dr.Öğr.Üyesi Okan BARDAKÇI
   Dr.Öğr.Üyesi Gökhan AKDUR
İLK ve ACİL YARDIM
Acil Servis şu birimlerden oluşmaktadır:
• Resusitasyon (Yeniden Canlandırma)
• Travma Müdahale Ünitesi: Bu birimde acil servise getirilen trafik kazası, yüksekten düşme gibi travma hastalarının ilk müdahalelerinin gerçekleştirildiği dört yataklı bir ünitedir.
• Muayene Ünitesi: Ayaktan başvuran hastaların muayenelerinin gerçekleştirildiği 6 yataklı bir ünitedir.
• Müşahade (Gözlem) Ünitesi: Dört hastanın gözleminin yapılabildiği, yoğun bakım gözleminin gerçekleştirildiği birimdir.
• Acil biyokimya laboratuvar tetkikleri, acil tıbbi görüntüleme (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi vs.) 24 saat süre ile yapılabilmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)