Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Ek-1 Listeleri 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2018-ek-1a-ayakta-ted-hek-ve-dis-hek-mua-kat-pay-alin-k.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2019-ek-1b-yeni-hast-sun-hizm-ve-ilave-ucr-gost-belge-y.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2020-ek-1c-istisnai-saglik-hizmetleri-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2021-ek-1d-acil-halin-sona-ermesine-iliskin-bilg-formu-.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2022-mulga-ek-1b-hast-sun-hizm-ve-ilave-ucr-gost-belgey.docx

 

Ek-2 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2023-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesi-yur-29062.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2026-ek-2a-1-saglik-kurum-ve-kurulus-ayak-ted-sinif-lis.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2027-ek-2a-2-ayakta-ilave-islemler-listesi.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2028-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi-yur-05072018.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2029-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi-yur-0507201.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2030-ek-2c-1-ilave-oran-uygulanacak-islemler-listesi-yu.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2031-ek-2c-dis-tedavileri-puan-listesi.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2032-ek-2c-1-dis-tedavileri-puan-listesine-iliskin-acik.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2033-ek-2c-2-yeni-dis-tedavileri-kontrol-formu-yur-2507.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2034-ek-2c-3-taniya-dayali-ortodontik-tedavi-kontrol-fo.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2035-ek-2d-1-yeni-pozit-emitom-pet-gor-klinik-uygyur-10.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2036-ek-2d-2-yeni-fizik-tedve-reh-tani-listyur-01102014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2037-ek-2d-3-hiperbarik-oksijen-tedavisi-uygulama-liste.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2039-ek-2d-4-intnoromonislayrfatislis.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2041-ek-2e-1-yurt-disina-tedaviye-gonderileceklere-ilis.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2042-ek-2e-2-yurt-disi-tetkike-iliskin-saglik-kurulu-ra.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2043-ek-2e-3-yurt-disi-tedavi-tetkik-icin-hasta-izleme-.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2044-ek-2f-hasta-sevk-formu.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2045-ek-2g-ilave-ucret-uygulanmayacak-islemler-listesi-.xlsx

 

MÜLGA Ek-2 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2046-mulga-ek-2a-ayaktan-basvurularda-odeme-listesiyuru.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2047-mulga-ek-2a-1-saglik-kurum-ayak-ted-sinif-list-yur.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2048-mulga-ek-2b-hizmet-basi-islem-puan-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2049-mulga-ek-2c-taniya-dayali-islem-puan-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2050-mulga-ek-2c-2-dis-tedavileri-sevk-formu-yururluk-2.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2052-mulga-ek-2c-3-taniya-dayali-ortodontik-tedavi-kont.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2053-mulga-ek-2d-1-poz-emi-tomo-pet-gorun-klinik-uygyur.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2054-mulga-ek-2d-2-yur-01102014fizik-tedve-reh-tani-lis.xls

 

Ek- 3 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2055-ek-3a-yeni-birden-faz-brs-kultib-malzmek-yur-01102.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2057-ek-3b-kurumca-bedeli-karsilanmayan-tibbi-malzemele.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2077-ek-3b-1-islem-puanina-dahil-basit-sihhi-sarf-malze.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2078-ek-3b-2-kurumca-bedeli-karsilanmayan-diger-tibbi-m.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2079-ek-3c-ayakta-tedavilerde-kullanilan-tibbi-malzemel.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2080-ek-3c-1-yeni-tibbi-uygunluk-aranacak-tibbi-malzeme.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2081-ek-3c-2-yeni-ekst-alt-ve-ust-prot-ortyur01012015.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2082-ek-3c-3-diger-protez-ortezler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2083-ek-3c-4-tibbi-sarf-malzemeler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2084-ek-3c-5-yeni-ozel-hal-kars-tibbi-malzm-yur-0101201.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2085-ek-3d-gormeye-yardimci-tibbi-malzemeler.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2086-ek-3e-1-yeni-omurga-cerrahisi-yururluk-18032014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2087-ek-3e-2-yeni-beyin-cerrh-kranial-cerr-yur-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2088-ek-3f-1-yeni-ortve-travm-bra-artroplasti-yur-01072.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2089-ek-3f-2-yeni-ort-ve-trav-brans-art-yur-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2090-ek-3f-3-yeni-ort-ve-trav-brans-tumor-rez-yur141020.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2091-ek-3f-4-yeni-ort-ve-trav-brs-trav-ve-rek-ek-yururl.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2092-ek-3g-yeni-goz-sagligi-ve-hastaliklari-yururluk-01.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2093-ek-3h-yeni-kardiyoloji-yur-011014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2094-ek-3i-yeni-kalp-damar-cerrahisi-yururluk-01102014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2095-ek-3j-yeni-kbb-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2096-ek-3k-yeni-kadin-hastaliklari-ve-dogum-yururluk-01.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2097-ek-3l-yeni-uroloji-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2098-ek-3m-yeni-rad-brans-ve-endogir-islyururluk-01-10-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2099-ek-3n-1-yeni-allogreft-urun-grubu-yururluk-0108201.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2100-ek-3n-2-yeni-xenogreft-urun-grubu-yururluk-1410201.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2101-ek-3n-3-sentetik-greft-urun-grubu-ek-yururluk-0108.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2102-ek-3o-hematoloji-onkoloji-bransi-ek-yururluk-01082.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2103-ek-3p-nefroloji-bransi-ek-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2104-ek-3r-yeni-gastroenteroloji-bransi-ek-yururluk-011.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2106-ek-3s-yeni-gogus-hastve-gogus-cerr-brans-ek-yur-01.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2107-ek-3t-yeni-anes-rean-ve-agri-ted-brans-yur-0110201.xlsx

 

MÜLGA Ek-3 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2108-mulga-ek-3a-birden-fazla-bransta-kullanilan-tibbi-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2109-mulga-ek-3c-1-yur-01012015tibbi-uygunluk-aranacak-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2111-mulga-ek-3c-2yur-01012015-yeni-ekst-alt-ve-ust-pro.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2112-mulga-ek-3c-2yur-01102014-ekst-alt-ve-ust-ekstgovd.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2113-mulga-ek-3c-5yur-01012015-yeni-ozel-hal-kars-tibbi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2114-mulga-ek-3c-5yur-01012015-yeni-ozel-hal-kars-tibbi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2115-mulga-ek-3e-1-omurga-cerrahisi-yururluk-18032014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2116-mulga-ek-3e-2-yur-01102014yeni-beycerrkracerryur01.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2117-mulga-ek-3f-1-yur-01072015-ortve-travm-bra-artropl.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2118-mulga-ek-3f-1-ort-ve-travbraart-yur01082014.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2119-mulga-ek-3f-2-yur-011014ortve-travbraartek-yur0108.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2120-mulga-ek-3f-4yur-011014ort-tra-bratra-rek-yur-0110.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2121-mulga-ek-3g-goz-sagligi-ve-hastaliklari-yururluk-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2123-mulga-ek-3g-yur-01102014yeni-goz-sagve-hastyur-010.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2124-mulga-ek-3h-kardiyoloji-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2125-mulga-ek-3h-yeniyur-01102014-kardiyoloji-yururluk-.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2126-mulga-ek-3i-kalp-damar-cerrahisi-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2127-mulga-ek-3i-yur-01102014yeni-kalp-damar-cerr-yur-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2128-mulga-ek-3j-kbb-yururluk-01082013.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2129-mulga-ek-3l-uroloji-yururluk-01082013.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2130-mulga-ek-3k-kadin-hastaliklari-ve-dogum-yururluk-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2131-mulga-ek-3m-radyoloji-ve-endovask-gir-isl-yururluk.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2132-mulga-ek-3m-yur011014-yeni-radbraendgir-islyur-010.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2133-mulga-ek-3n-1-allogreft-urun-grubu-yururluk-010820.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2134-mulga-ek-3n-2yur141014-xenogreft-urun-grubu-yur-01.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2135-mulga-ek-3r-yur-01102014gastro-braek-yur-01082014.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2136-mulga-ek-3s-yur-01102014gogus-h-gog-cerrbraekyur-0.xls

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2137-mulga-ek-3tyur011014anes-rea-agri-tedbraek-yur-010.xlsx

 

Ek-4 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2138-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2139-ek-4-b-hastozdogmethast-kisfibr-ve-inek-sutu-alj-d.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2140-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2141-ek-4-c-teshis-kisaltmalari-listesi.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2142-ek-4-d-hasta-katilim-payindan-muaf-ilaclar-listesi.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2143-ek-4-e-sistemik-antimikrobik-ve-diger-ilaclarin-re.docx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2144-ek-4-f-ayakta-ted-sagrap-uzm-hek-rap-sag-kur-rap-i.doc

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2145-ek-4-g-sadece-yatarak-tedavilerde-kullanimi-halind.doc

 

MÜLGA Ek-4 Listeleri

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2146-mulga-ek-4-a-bedeli-odenecek-ilaclar-listesi-yur-2.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2147-mulga-ek-4-b-hasozdogmethas-kis-fibrve-inek-sutu-a.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2148-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi-yur-0102.xlsx

https://cdn.comu.edu.tr/cms/hastane/files/2149-mulga-ek-4-c-yurt-disi-ilac-fiyat-listesi-yur-2812.xlsx