Kamu Satış Tarifesi 14.08.2020

 

            29.07.2020 tarih ve 23642684- 010.06.01-1136  sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Covid -19 Corona Virüs Hastalığı Pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Covid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapılmıştır. 
        1- Muayene, tüm işlemler, Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil olmak üzere S908115 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedeli 220 TL. S908116 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu işlem bedeli 30 TL olarak belirlenmiştir. 
  2- Fiyatlara sağlık turizmi kat sayısı uygulanmayacaktır. 
        3- Test bedellerinin tahsilatı numunenin alındığı sağlık hizmet sunucusu tarafından yapılacaktır. 
        4- İşleme başlanılmış, ücreti daha önce belirtilen banka hesabına yatırılmış veya doğrudan ödemesi yapılmış testler için 29.07.2020 tarih ve 23642684- 010.06.01-1136  sayılı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi fiyat ve usulleri geçerli olacaktır.    
           

    (Ek-2 ve Ek-2A listelerinde yapılan değişiklikler listeler üzerinde kırmızı yazı ile gösterilmiştir. )

Ekler

ek-1-fiyat-tarifeleri-usul-ve-esaslaripdf.pdf
ek-2 fiyat tarifesixlsx.xlsx
ek-2a Sağlık Turizmixlsx.xlsx
ek-3-islem-puanina-dahil-basit-sihhi-sarf-malzemelerpdf.pdf
ek-4-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-tani-listesipdf.pdf
ek-5-engelli-saglik-kurulu-raporu-ucretlendirmesi-bilgi-onam-formupdf.pdf
ek-6--turkok-yurtdisi-fiyat-tarifesipdf.pdf
ek-7-deneysel-hayvanlar-fiyat-listesipdf.pdf
Ek-8 hsgmpdf.pdf