Kamu Satış Tarifesi 07.07.2020

 

 

Ekler

37873,makam-olurupdf.pdf
37874,ek-1-fiyat-tarifeleri-usul-ve-esaslaripdf.pdf
37875,ek-2-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesixlsx.xlsx
37876,ek-2a-saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-kapsaminda-sunulan-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesixlsx.xlsx
37877,ek-3-islem-puanina-dahil-basit-sihhi-sarf-malzemelerpdf.pdf
37878,ek-4-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-tani-listesipdf.pdf
37879,ek-5-engelli-saglik-kurulu-raporu-ucretlendirmesi-bilgi-onam-formupdf.pdf
37880,ek-6--turkok-yurtdisi-fiyat-tarifesipdf.pdf
37881,ek-7-deneysel-hayvanlar-fiyat-listesipdf.pdf
37882,ek-8-halk-sagligi-laboratuvarlari-fiyat-listesipdf.pdf