Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Selma YÜCEL
   Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÇAM
   Dr.Öğr.Üyesi Özgül OCAK
NÖROLOJİ
• Baş Ağrıları
• Bayılmalar, Sara Nöbetleri
• Unutkanlık
• Hareket Bozuklukları
• Felçler
• Kas ve Sinir Hastalıkları
• Baş Dönmesi
• EEG (Elektroensefalografi)
• Parkinson Hastalığı
• Konuşma Bozuklukları
• Multipl Skleroz
• EMG (Sinir ve Kas İnceleme Çalışmaları)