Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi