Hemşirelik Hizmetleri (Vizyon Misyon)
VİZYON
Mesleki standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda, hasta/çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan mükemmeliyet odaklı ve güvenilir çağdaş hemşirelik bakımını sunmak.
MİSYON
Bilimsel bilgi ve modeller ışığında, güncel teknolojiyi kullanarak; bireylerin ve toplumun sağlığın korunması ve geliştirilmesi için, çalışan hemşirelerin sürekli eğitim ve gelişmelerini sağlayarak hasta hakları ve etik ilkelere saygılı hasta bakımını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.