Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

hatice betül altınışık