Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Tıbbi Birimlerimiz