Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Tıbbi Birimlerimiz
 Tıbbi Birimlerimiz
Dahili Branşlar
Cerrahi Branşlar
Temel Tıp Branşları

Tıbbi Birimlerimizin Hastane İçindeki Yerleşim Planı 

BÖLÜM İSMİ KEPEZ  EK BİNA DEKANLIK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD +    
Beyin ve Sinir Cerrahi AD +    
Genel Cerrahi AD +    
Göğüs Cerrahisi AD +    
Göz Hastalıkları AD   +  
Acil Tıp AD +    
Kadın Doğum ve Çocuk Acil   +  
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD   +  
Kalp ve Damar Cerrahisi AD +    
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıAD +    
Ortopedi ve Travmatoloji AD +    
Patoloji AD +    
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD +    
Üroloji AD +    
Adli Tıp AD +    
Aile Hekimliği AD + +  
Çocuk Hastalıkları AD   +  
Dermatoloji AD   +  
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD +    
Farmakoloji AD     +
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon   +  
Göğüs Hastalıkları AD +    
Halk Sağlığı AD     +
İç Hastalıkları AD (Nefroloji) +    
İç Hastalıkları AD (Tıbbi Onkoloji) +    
İç Hastalıkları AD (Gastroentroloji) +    
İç Hastalıkları AD +    
Kardiyoloji AD +    
Nükleer Tıp AD   +  
Nöroloji AD +    
Psikiyatri AD   +  
Psikiyatri AD (Çocuk)   +  
Radyodiagnostik AD +    
Tıbbi Genetik AD   +  
Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD +    
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD +