Ziyaretçi Kuralları

ZİYARET SAATLERİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Hasta ziyaret saatleri her gün 13.00 – 14.00 ve 20.00 – 22.00 arasıdır. Bu saatler dışında hasta ziyareti yasaktır.
12 yaşından küçük çocuklar ve yaşlıların vücut direnci daha zayıf olduğu için hasta ziyaretlerine getirilmemelidir.
Hasta odalarına canlı ya da cansız çiçek hastane enfeksiyon kontrolü açısından uygun görülmemektedir.

HASTALARIMZIN SAĞLIĞI İÇİN;
  • Ziyaretlerinizde hastaneye yiyecek getirmeyiniz.
  • Hasta ziyaretlerinizi, aynı anda en fazla 1 ziyaretçi bulunacak şekilde ayarlayınız.
  • Hasta yataklarına oturmayınız.
  • Diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞMAYINIZ.
  • Ziyaret sürenizi kısa tutunuz.