Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
22.02.2017