Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

SEKİZ YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ
24.04.2017