Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

REKTÖR PROF. DR. YÜCEL ACER, TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
28.09.2016