Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA BULUŞTU
16.11.2016