Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesinden Teşekkür