Tanıtım

Eğitim Birimi, Çanakkale Onsekiz Mart Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı görev yapan tüm sağlık personelinin ve hasta veya hasta yakınlarının eğitim ihtiyaçlarını saptar, bu ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin planlama, uygulama ve değerlendirmesini yapar.

Hastanemizin Eğitim Birimi üç (3) Öğretim Görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yıllık Eğitim Planı’nın (YEP) uygulanması, değerlendirilmesi, tüm eğitim kayıtlarının tutulması ve istatistiki verilerin hazırlanmasında rol alan Eğitim Birimi aynı zamanda kurumumuzda staj yapan öğrencilerimizin staj koordinasyonunda da hizmet sunmaktadır.

 

 

 

Öğr. Gör. Ali KAPLAN Öğr. Gör. Hörü KARADILLI

Öğr. Gör. Tuğba ÇETİNOL

TAŞTEMEL

alikaplancomu.edu.tr horukaradillicomu.edu.tr tugbacetinolcomu.edu.tr
Dahili: 1755 Dahili: 1719 Dahili: 1719