Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Dr. Pırıl Erbay Öztürk

Radyoloji A.D.araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Dr. Pırıl Erbay ÖZTÜRK 08.11.2016 tarihinde uzmanlık sınavını başarıyla vererek radyoloji uzmanı olmuştur. Yeni görevinde başarılar dileriz.

Jüri Üyeleri

- Doç. Dr. Ozan Karatağ,- Doç. Dr. Semra Özdemir, - Yrd. Doç. Dr. Gürhan Adam, - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşorlu, - Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aylanç